Đoàn Khối cơ quan Trung ương Đoàn Đại hội điểm và bầu trực tiếp bí thư tại đại hội

Ngày 24/4/2012, tại Khách sạn Khăn Quàng đỏ, Đại hội đại biểu Đoàn Khối cơ quan Trung ương Đoàn đã diễn ra. Đây là Đoàn cấp huyện được Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm và bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Tuyên dương 500 bí thư chi bộ tiêu biểu Khối các cơ quan TW

(Website Đoàn Khối các cơ quan TW) Ngày 10/4/2012, tại Hà Nội, Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ tuyên dương 500 bí thư chi bộ tiêu biểu lần thứ nhất. Đây là hoạt động chủ đạo trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 64 năm truyền thống Đảng bộ các cơ quan Chính- Dân- Đảng Trung ương, 5 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.