10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2018

Ngày 17/12, tại Hội nghị lần thứ sáu - khóa XI, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã xét chọn 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2018.

Đoàn gắn với sự trưởng thành của người trẻ

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định, Đoàn, thanh niên đã trưởng thành hơn, có đóng góp nhiều hơn cho TP, cần để đây là lực lượng xung kích, tiên phong xây dựng xã hội mới, cũng là tương lai của thanh niên.

Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa là kênh tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, thanh niên các nội dung cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở gắn liền với đặc thù của cơ quan, đơn vị và các hoạt động công vụ hàng ngày của công chức, viên chức.

Đoàn Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc

Thực hiện Kế hoạch số 07 KH/UBKT ĐK ngày 9/2/2018 của UBKT Đoàn Khối về kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, ngày 12/10/2018 Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối do đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, ngày 11/10/2018, đoàn kiểm tra Đoàn Khối do đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ.

Công bố Quyết định điều động, chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Thực hiện Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, chiều ngày 6/8/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.