Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 11/12/2019, Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự Phiên trọng thể có các đồng chí:

- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng.

- Đồng chí Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Nguyên Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Đồng chí Hà Quang Dự, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

8h30: Phiên trọng thể chính thức khai mạc. 

Sau lễ chào cờ nghiêm trang, những lời căn dặn của Bác Hồ trong Di chúc thiêng liêng được cất lên trong không khí xúc động: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. 

8h45: Màn đồng diễn và những lời ca trên nền nhạc Đoàn vệ Quốc quân hùng tráng vang lên, mở đầu cho chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội gồm nhiều tiết mục đặc sắc thể hiện sức trẻ, xung kích, tình nguyện, lòng yêu quê hương, đất nước của thanh niên Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc

9h05: Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội.

Anh Lê Quốc Phong khẳng định, trải qua hơn 63 năm xây dựng, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Năm năm qua, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, có đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên có đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn.

Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai hiệu quả, thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chương trình, hoạt động mới, sáng tạo được triển khai, có tính lan tỏa rộng. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các nội hàm vận động thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm được triển khai rộng rãi, thu hút và đi sâu vào đời sống thanh niên, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, lan tỏa, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Từ sự nỗ lực trong học tập và làm theo lời Bác, từ việc nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, từ nghị lực vươn lên trong cuộc sống, dám bước tiếp sau những khó khăn, vấp ngã; đến những hành động thiết thực trong bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng góp tiếng nói bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xung phong bảo vệ Tổ quốc; Từ sự bền bỉ trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; đến tham gia bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đang cùng thanh niên Việt Nam tạo dựng những hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Trong 05 năm tới, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, các chương trình, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng, định hướng lý tưởng, lẽ sống và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tuy nhiên, anh Lê Quốc Phong cho rằng, chúng ta, những người làm công tác Hội, những thủ lĩnh thanh niên, những người được tổ chức và thanh niên tin tưởng, giao trọng trách đoàn kết, tập hợp, hỗ trợ, phát huy thanh niên vẫn không khỏi trăn trở, suy tư vì còn những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi tổ chức Hội chúng ta phải nhanh chóng khắc phục để tiếp tục lớn mạnh hơn nữa. 

Những những nhu cầu chính đáng của thanh niên vẫn đang chờ những giải pháp mới, hiệu quả của Hội để giúp sức, hỗ trợ. Những ý tưởng sáng tạo, những tâm huyết, tiềm năng trí tuệ của thanh niên vẫn đang chờ chúng ta tiếp cận, thúc đẩy, hiện thực hóa, góp sức cho quê hương, đất nước. Những trăn trở, suy tư trong đời sống thường ngày của thanh niên vẫn đang cần sự sẻ chia, gắn bó, đồng cảm, định hướng của Hội trong quá trình rèn luyện, trưởng thành của mỗi bạn trẻ. Lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng sáng tạo, vươn lên, tinh thần khởi nghiệp, ước mơ chinh phục những tầm cao mới trong nghề nghiệp, trong cuộc sống vẫn luôn mạnh mẽ, dạt dào trong mỗi bạn thanh niên, đang tiếp tục chờ đón Hội khơi dậy, thúc đẩy, trợ sức. Và kỳ vọng về một tổ chức Hội, mái chung rộng lớn, vững chắc của mọi thanh niên Việt Nam luôn hiện diện hiệu quả ở những nơi có thanh niên Việt Nam, dù đó là vùng biên giới, hải đảo, hay khu đô thị mới, khu chế xuất, khu công nghiệp hay cả ở những đất nước xa xôi vẫn đang thôi thúc chúng ta, những người làm công tác thanh niên, công tác Hội, những ai đang đồng hành, yêu mến Hội cần phải hành động nhanh, thiết thực và hiệu quả hơn.  

9h30: Anh Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VII trình bày Báo cáo tóm tắt của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII với chủ đề: Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ vì tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh.

Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định, 5 năm qua, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII, công tác Hội và phong trào thanh niên đã có những chuyển biến tích cực.

Kết quả triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”:

Công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa phong trào đến với thanh niên được coi trọng, nội dung, phương thức tiếp tục được đổi mới, phát huy hiệu quả các kênh truyền thông, tận dụng ưu thế của mạng xã hội.

Cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện được triển khai thực hiện đồng bộ dưới nhiều hình thức phong phú với hơn 36.312 diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác” thu hút hơn 5,7 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Cuộc vận động thanh niên thi đua cống hiến được triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên.

Các hoạt động thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Nổi bật như chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng 3 biên giới”, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, “Nhà nhân ái”, “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”, Hiến máu tình nguyện...

Cuộc vận động “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”, hoạt động đoàn kết 3 lực lượng: thanh niên lực lượng vũ trang - thanh niên trong các nhà trường - thanh niên trên địa bàn dân cư tiếp tục phát huy hiệu quả. Các hoạt động tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo được đông đảo hội viên, thanh niên trong và ngoài nước hưởng ứng.

Cuộc vận động thanh niên sống có trách nhiệm được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; định hướng giá trị đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; thúc đẩy thanh niên chủ động, tích cực tham gia tổ chức Hội và hoạt động Hội.

Trung ương Hội đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; kết nối doanh nhân các khu vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, anh Nguyễn Tường Lâm cũng nêu lên một số hạn chế, yếu kém trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên chưa đồng đều ở các cấp. Công tác tập hợp, đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên nông thôn đi làm ăn xa, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, nêu ý kiến trước công luận về các vụ việc vi phạm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, thanh niên. Chất lượng sinh hoạt, hoạt động của một số chi hội còn yếu. Việc củng cố và nâng cao chất lượng một số tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức. Công tác xây dựng tổ chức Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và trên địa bàn dân cư chưa có nhiều bước tiến mới. Nhiều hoạt động, chương trình của Hội tại cơ sở hiệu quả chưa cao, thiếu bền vững, chưa tách biệt rõ nét với hoạt động của Đoàn. 03 chỉ tiêu của nhiệm kỳ VII chưa hoàn thành. Một số hoạt động điểm, quy mô toàn quốc xác định trong chương trình hàng năm chưa được thực hiện.

10h00: Các đại biểu trình bày tham luận

Anh Phạm Nam Long - đại diện Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội trình bày tham luận với chủ đề "Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên thủ đô".

Anh Long cho biết, trong những năm qua Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội đã hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo theo 3 nhóm. Nhóm 1: 50 hội thảo khởi nghiệp chuyên đề và lớp học kỹ năng khởi nghiệp chuyên sâu theo từng lĩnh vực (như AI, Blockchain, Big Data...); đồng tổ chức diễn đàn với các trường học, tổ chức quốc tế, đại sứ quán (Israel, Singapore, MIT,...); các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp quy mô lớn (Diễn đàn Sáng tạo trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0, Vietnam Blockchain Startup Day,...) và hội thảo hỗ trợ pháp lý cho startups trong các ngành nghề, lĩnh vực công nghệ mới (trong lĩnh vực Công nghệ chuỗi khối); hoạt động phối hợp với các Bộ ngành (TechFest, Vietnam Ventures Summit), các trường Đại học, hoạt động tình nguyện của cộng đồng khởi nghiệp ĐMST Hà Nội.

Các hội thảo chuyên đề này cung cấp góc nhìn nhiều chiều về thị trường và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp cho những doanh nghiệp khởi nghiệp trong 1-2 năm đầu: vốn có quy mô nhỏ, nắm bắt ít thông tin và kinh nghiệm quản lý chưa nhiều. Nhóm 2: 5 cuộc thi khởi nghiệp quy mô lớn tầm quốc tế, các cuộc thi lập trình thâu đêm để chọn ra ý tưởng tiềm năng nhất, (ví dụ: Startupcity Festival, AI Hackathon, Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu VietChallenge với 500 đội thi từ 30 quốc gia, thu hút 8 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư).

Những cuộc thi khởi nghiệp là cơ hội để các Startup thẩm định lại ý tưởng của mình với những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm. Đôi khi 1-2 lời nhận xét chính xác của giám khảo sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thay đổi mô hình, sản phẩm của mình để thị trường chấp nhận. Thành lập Văn phòng hỗ trợ thanh niên Khởi nghiệp, Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp ĐMST Thành phố Hà Nội với thành viên là những nhà đầu tư thiên thần, các nhà sáng lập Startup, các doanh nhân trẻ, nổi bật trên địa bàn thành phố; nhập liệu cho Nền tảng dữ liệu khởi nghiệp ĐMST thành phố Hà Nội Startupcity.vn; thành lập Câu lạc bộ Kiến tạo Địa cầu để thường xuyên trao đổi, giao lưu với các quỹ đầu tư và kiến nghị, đề xuất phối hợp với các cơ quan Ban,Bộ ngành và Thành phố Hà Nội.

Chị Trịnh Hiền Trân - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM trình bày tham luận với chủ đề: Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi – môi trường hiệu quả để thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh rèn luyện, cống hiến, trưởng thành”.

Năm 2014, từ chỉ đạo của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN TPHCM đã triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là phong trào trọng tâm của công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố. Phong trào có sức lan tỏa nhanh chóng, chạm đến tấm lòng yêu nước của mọi thành phần thanh niên, cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể như: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, nghị lực; Trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh; Xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho Thành phố và đất nước.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành tình cảm, động lực, là phong trào thôi thúc thanh niên không ngừng rèn luyện, cống hiến. Với những giải pháp trọng tâm gần gũi, thiết thực, phong trào đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy thanh niên phát triển, tạo môi trường cho thanh niên Thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành...

10h15: Công bố và trao tặng công trình thanh niên.

Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm, cho lo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Quốc hội đã có Nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng vào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Hằng năm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có nhiều hoạt động chăm sóc cho người dân và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số. 

Nhân dịp Đại hội VIII, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng công trình thanh niên là 16 công trình “nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng” cho thanh niên 16 nhóm dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 người ở Việt Nam. Công trình thanh niên sẽ được triển khai trong cả nhiệm kỳ. 

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII và anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đã trao biển tượng trưng công trình thanh niên cho các anh chị đại diện thanh niên 16 dân tộc thiểu số triển khai công trình thanh niên.

10h30: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu với Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, đây là sự kiện trọng đại của những người trẻ tuổi nước nhà, giàu lòng yêu nước, trách nhiệm, sáng tạo và tràn đầy hoài bão, mơ ước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng gửi tới các đại biểu khách quý, đại biểu Đại hội và toàn thể thanh niên cả nước lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Nhắc lại lời Bác Hồ đã dạy: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, Thường trực Ban bí thư nhấn mạnh, suốt quá trình lãnh đạo đất nước gần 90 năm qua, Đảng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, “lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo”.

Nhận thức vấn đề quan trọng đó, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương để giáo dục, đào tạo, phát huy vai trò to lớn của thanh niên trở thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trải qua mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ thanh niên Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, tiếp nối truyền thống dân tộc và các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam hôm nay tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng triệu thanh niên đang tích cực lao động sản xuất, làm ra nhiều của cải cho xã hội, làm giàu cho bản thân, gia đình. Đó là những chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh ngày đêm canh giữ biên cương, hải đảo, bảo đảm trật tự trị an cho đất nước bình an. Đó là những trí thức trẻ, học sinh, sinh viên say mê học tập, nghiên cứu khoa học, tích lũy tri thức để lập thân, lập nghiệp.

“Chúng ta tự hào về những bạn trẻ đã giành chiến thắng trên các đấu trường thi Olympic toán học, vật lý, hóa học, sinh học, thi tay nghề, các giải thể thao, nghệ thuật quốc tế và khu vực... đem lại vinh quang cho Tổ quốc. Chiến thắng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 chính là chiến thắng của thanh niên Việt Nam. Những thành tích, chiến công của thanh niên cả nước đã góp phần không nhỏ vào thành tự quan trọng có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta sua hơn 30 năm đổi mới”, đồng chí Trần Quốc Vượng nói.

Thường trực Ban bí thư nhận định, thông qua các phong trào, những hoạt động thiết thực đã tạo dấu ấn trong xã hội, sức hút của Hội đối với thanh niên được nâng lên, niềm tin của thanh niên và xã hội dành cho Hội được củng cố, uy tín và vị thế của Hội được nâng cao; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng.

“Với tư cách là người bạn đồng hành thân thiết của thanh niên, nơi tập họp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức thanh niên và các tầng lớp thanh niên, thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị của tổ chức và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên”, đồng chí Trần Quốc Vượng nói.

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường; đất nước cũng đang đứng trước không ít những khó khăn, thách thức, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, thanh niên Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề của riêng mình; nhiều nghề nghiệp, việc làm truyền thống sẽ bị thay đổi bởi tác động của khoa học công nghệ. Chất lượng, kỹ năng lao động của thanh niên còn hạn chế, tầm vóc và thể lực chậm cải thiện, nhận thức về văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa để kế thừa, phát huy còn lúng túng. Mặt trái của xã hội, môi trường sống ô nhiễm đang tác động tiêu cực đến thanh niên.

Đứng trước tình hình đó, các phong trào, chương trình hành động của thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ tới phải phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của thanh niên, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới và tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Muốn vậy, các hoạt động của thanh niên phải thực sự thiết thực, thực sự thấm vào thanh niên, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa phẩm chất năng lực cống hiến và hưởng thụ, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân để thanh niên thực sự tin tưởng, muốn đến, tự nguyện đến, sẵn sàng và chủ động tham gia các hoạt động của Hội.

Gợi ý một số nội dung cần lưu ý trong giai đoạn tới, bên cạnh đổi mới hoạt động, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, từ thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, các cấp bộ Hội cần lựa chọn những việc làm thiết thực, phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, cùng với cả hệ thống chính trị giải quyết những vấn đề mà thực tế đặt ra, làm rõ, có hiệu quả đích thực, không hình thức, làm việc nào được việc đó, dù là nhỏ.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nhân loại đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dự báo sẽ có những chuyển biến sâu sắc và toàn diện trong mọi mặt của đời sống xã hội. Đó vừa là thời cơ, song cũng là thách thức rất lớn đối với giới thanh niên.

Với truyền thống ham học tập, sáng tạo, dám dấn thân trước khó khăn, gian khổ, không ai khác, thanh niên phải là người đi đầu trong việc nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong lao động, sản xuất, chiến đấu và học tập.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, công nghệ thông tin đã và đang tác động mạnh đến thanh niên. Vì thế, các cấp bộ hội cần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh cho thanh niên, giúp họ có đủ năng lực nhận diện, phân biệt thông tin hữu ích, thông tin xấu. Đồng thời, phải triệt để khai thác mặt tích cực của internet, của mạng xã hội để đổi mới cách thức tập hợp thanh niên.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng cho rằng, các cấp bộ Hội cần chủ động, tích cực tuyên truyền, giáo dục, tổ chức cho thanh niên học tập và thực hành đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng lối sống, nếp sống mới, ứng xử văn minh, cao đẹp, góp phần hình thành nhân cách cho thanh niên.

Để tập trung chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Thường trực Ban bí thư đề nghị chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ sự tin tưởng, sau Đại hội này, mỗi đại biểu sẽ mang khí thế quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam, đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi thanh niên Việt Nam, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn và của Hội, hãy không ngừng phấn đấu vươn lên, vun đắp khát vọng, ước mơ, cùng toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như Bác Hồ hằng mong muốn.

11h05: Tiếp thu những chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đây là những gợi ý, định hướng lớn để Trung ương Hội LHT Việt Nam nghiên cứu, đưa vào công tác Hội và phong trào thanh niên sắp tới.

Đại hội kết thúc phiên làm việc trọng thể sáng 11/12.

Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng

Đoàn Văn phòng Trung ương phối hợp xây dựng, cải tạo một số hạng mục tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lương Thông

     Ngày 10-9-2019, tại xã miền núi Lương Thông (huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng), Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương đã cùng Công Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng bàn giao một số hạng mục đầu tư xây dựng hỗ trợ cho Trường THCS Lương Thông.

     Xã Lương Thông thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thông Nông, có địa hình phức tạp, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sống phân tán trên các sườn núi đá, thung lũng, dân trí không đồng đều. Kinh tế tại địa phương còn thấp, chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp thủ công.

     Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lương Thông được thành lập và xây dựng từ năm 1978, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đa số các phòng học đều xuống cấp, chưa có đủ các phòng học bộ môn, các phòng chức năng, phòng ở cho học sinh và giáo viên, nhân viên. Đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã phối hợp hỗ trợ xây mới cho nhà trường 01 phòng ở bán trú khép kín cho học sinh, 01 nhà tắm 02 ngăn, cải tạo và sửa chữa kho, nhà bếp và nhà vệ sinh, sân chơi bê tông, rãnh thoát nước cho nhà trường… Tổng giá trị tài trợ là 507 triệu đồng.

     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã gửi lời động viên tới đội ngũ thầy cô giáo và học sinh của Trường nỗ lực, cố gắng vượt khó để dạy tốt, học tốt. Đồng chí cũng hy vọng những đóng góp của Văn phòng Trung ương Đảng nhân dịp năm học mới 2019-2020 sẽ góp phần giúp con em đồng bào dân tộc nơi đây có môi trường học tập thuận lợi hơn, giúp thêm nhiều trẻ em của xã Lương Thông có cơ hội được tới trường.

     Các thành viên đoàn đã trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh nghèo, hiếu học của Trường để động viên, cổ vũ các em học sinh trong năm học mới.

     Một số hình ảnh tại lễ bàn giao:

Tin Bài: Vũ Quang Đạo

 

Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hoạt động ky niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong không khí náo nức và đầy sức trẻ của Tháng Thanh niên 2019, ngày 26/3, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tổ chức giao lưu thể thao và “Ngày hội đoàn viên 2019” chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày sinh nhật Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh trao tặng giải thưởng cho các đội giải nhất

Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên BCH Trung ương, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Lê Khánh Toàn, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan; Trần Quyết Thắng, Phó bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và đaị diện lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan cùng với sự tham gia đông đủ của gần 200 đoàn viên thanh niên.

Các đội tham gia cắm hoa nghệ thuật chụp ảnh lưu niệm

Đây là dịp để cán bộ đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hoá thể thao lành mạnh đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, hiểu biết giữa đoàn viên thanh niên. Từ đó tạo bầu không khí sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn thanh niên và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Cơ quan, đơn vị

Hoạt động diễn ra sôi nổi với các nội dung: Bóng đá nam, Nhảy bao bố, Kéo co, Đẩy gậy và tổ chức thi cắm hoa nghệ thuật.

Môn thi đẩy gậy diễn ra hấp dẫn và gay cấn

Chương trình đã được tổ chức thành công để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và ý nghĩa.

Một số hình ảnh tại Ngày hội đoàn viên 2019:

Nhảy bao bố đầy hấp dẫn và phấn khích tinh thần

Môn kéo co làm náo nhiệt không khí

Các nghệ nhân không chuyên đang dành tâm huyết cho tác phẩm hoa nghệ thuật của mình

 

Các đội được lên nhận giải thưởng trong không khí phấn khởi, đoàn kết

Cùng với đó là các chuỗi hoạt động được tổ chức tại các cơ sở đoàn trực thuộc, nô nức thi đua lấp thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn: Đoàn cơ sở Cục Quản trị A phối hợp cùng chi đoàn cơ sở Cục Quản trị Tài vụ đã tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ, đốt lửa trại tại Đồ Sơn, Hải Phòng và nhiều các hoạt động sôi nổi của các chi đoàn trực thuộc Đoàn Cục A ; Chi đoàn cơ sở Vụ Văn thư tổ chức giao lưu bóng đá với Công ty In Tạp chí Cộng sản; Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ tổ chức Hội thi “ Vua đầu bếp năm 2019”; Đoàn cơ sở Công ty In Tiến Bộ tổ chức các hoạt động rèn luyện sức khỏe,giao lưu thể thao giữa các chi đoàn, thu dọn vệ sinh môi trường làm việc; Đoàn cơ sở Cục Quản trị T26 phối hợp với ĐTN Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung tổ chức Hiến máu nhân đạo “Giọt hồng yêu thương”, đồng thời chỉ đạo các chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; Đoàn cơ sở Công ty An Phú với các hoạt động “ Ngày chủ nhật xanh”, thăm tặng quà cho con em các gia đình cán bộ, nhân viên trong công ty có hoàn cảnh khó khăn, phát động thi đua viết bài, đăng tin các hoạt động lên Website Đoàn cơ quan.

Tin bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên.

Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, chiều ngày 29-01-2019 Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công Đoàn phong trào thanh niên năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được thực hiện trực tuyến 3 khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Lê Khánh Toàn- Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Chánh văn phòng Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Các đồng chí Đại diện Thường trực Đoàn Thanh niên các cơ quan: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.   

Tham dự Hội nghị có các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt, bao gồm: Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Văn phòng Trung ương năm 2018.

Dự và đưa tin còn có các đồng chí phóng viên Website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Xuân Diệp - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn phong trào thanh niên năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; và tiếp đó là các ý kiến thảo luận của đại biểu đoàn viên tham dự hội nghị.

Năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Văn phòng Trung ương đã đạt được nhiều kết quả tốt. Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên. Nhiều hoạt động được đoàn thanh niên tổ chức tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi, thu hút được sự quan tâm và đồng hành của nhiều lực lượng trong xã hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước luôn luôn được chú trọng. Thường xuyên cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và quốc tế để kịp thời định hướng về tư tưởng và hành động cho thanh niên; về chủ quyền an ninh quốc gia, đặc biệt là vấn đề biển đảo, đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, tham gia thực hiện Quy chế văn hóa công sở bằng những hành động thiết thực, xây dựng cơ quan không khói thuốc lá.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng được quan tâm thường xuyên. Luôn luôn nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; kịp thời báo cáo cấp uỷ và Đoàn cấp trên những vấn đề nảy sinh liên quan đến tình hình thanh niên. Xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Hình thức và phương pháp tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đi vào chiều sâu, phù hợp với thanh niên đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử (Website) của Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng. Các cấp bộ đoàn thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục cụ thể hóa tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh niên được tổ chức sôi nổi, hiệu quả, đặc biệt là thông qua các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước,dân tộc, tổ chức các hoạt động nhân ngày kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Những hoạt động trên đã góp phần giáo dục cho thanh niên truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, về truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc, công lao hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước và ý nghĩa của hòa bình và niềm tự hào của dân tộc ta.

Trong năm 2018, Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức các phong trào chủ đề “Thanh niên tình nguyện” có trọng tâm, trọng điểm và để lại dấu ấn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thanh niên và toàn xã hội. Các cấp bộ đoàn tiếp tục cụ thể hóa phương châm: “Hóa thân màu áo xanh của Đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị”,các cơ sở đoàn tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự mẫn cán, tận tâm, tận lực với công việc chuyên môn của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tích cực, chủ động đăng ký, đảm nhận các phần việc mới, việc khó, các đề tài, dự án, các công trình nghiên cứu chuyên sâu, phấn đấu mỗi cơ sở đoàn đề xuất được các sáng kiến, ý tưởng hiệu quả tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Ra quân chiến dịch tình nguyện Hè 2018, Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức các hoạt động tình nguyện vì môi trường, làm xanh, sạch đẹp nơi làm việc tại cơ quan đơn vị, trụ sở Trung ương; các cơ sở đoàn trực thuộc thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm Ngày thành lập đoàn cũng như hàng loạt các chương trình thanh niên tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”; “ Bữa cơm nhân ái”; “Cơm từ thiện, nhân đạo”; “ Trao áo yêu thương, gửi tấm lòng vàng”; “Lá lành đùm lá rách”; Tổ chức các hoạt động tình nguyện “Tiếp sức em thơ mùa khai trường” trên các địa bàn khó khăn, kêu gọi quyên góp và tặng quà cứu trợ đồng bào vũng lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía bắc….

Với tiêu chí “ở đâu có đoàn viên, thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo”, đoàn viên, thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục có nhiều sáng kiến, cải tiến, đề xuất nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực; Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai sâu rộng, trải dài xuyên suốt trong hoạt động 9 tháng đầu năm, tập trung cao điểm vào Tháng Thanh niên 2018.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo không gian để thanh niên đưa ra ý tưởng, sáng kiến,cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên ở mỗi vị trí công tác đều tham gia hoạt động sáng tạo, đóng góp ý tưởng, sáng kiến trong công tác chuyên môn và phát triển cộng đồng. Tham gia và phát động cuộc thi “Sáng tạo trẻ” lần thứ III trong đoàn viên thanh niên toàn cơ quan; “Ngày đoàn viên năm 2018- Giải đấu kỳ thủ tài ba” với bộ môn cờ vua và cờ tướng; Tham gia diễn đàn “ Tri thức trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tham dự liên hoan tiên tiến làm theo lời Bác, năm 2018 do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức; Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng cũng triển khai Cuộc vận động “ Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội’; tuyên truyền vận động đoàn viên tham, gia cuộc thi trực truyến “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc 24/7/1969- 24/7/2018 do Đoàn Khối phát động; xét chọn tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” năm 2018. Tham gia và hưởng ứng cuộc thi “ Thanh niên Khối các cơ quan TW với cải cách hành chính và Văn hóa công sở”; tham gia đăng ký các ý tưởng sáng tạo tại cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam ytuongsangtao.net

Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã cụ thể hóa phong trào xung kích thực hiện cải cách hành chính trở thành những nội dung cụ thể gắn với triển khai nhiều phong trào thực hiện Quy chế “Văn hóa công sở” của Cơ quan, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành và thực hiện tốt các quy chế, quy định của Cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, lịch sự …

Các hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần được Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng triển khai thường xuyên. Bên cạnh đó còn tham gia hưởng ứng đều đặn các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Công đoàn cơ quan phát động.

Công tác tham gia chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng tiếp tục được các cấp bộ đoàn trong Văn phòng Trung ương Đảng quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực như: chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo tại các trường học tại vùng khó khăn. Cùng với đó trong các đợt hoạt động tình nguyện, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp với công đoàn cơ quan chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động: gặp mặt, tặng quà cho các cháu là con cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong học tập; tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích, thăm quan, dã ngoại, Tết Thiếu nhi 1/6.

Công tác xây dựng tổ chức đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị được được thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả. Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Tập trung đổi mới nội dung và phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên theo hướng gần gũi, thiết thực, phù hợp với đối tượng đoàn viên và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; kiên trì phương châm giáo dục qua hành động thực tiễn, quan tâm xây dựng và nhân rộng các điển hình tích cực; phát huy tinh thần tự giác, nỗ lực rèn luyện hoàn thiện bản thân của mỗi đoàn viên, thanh niên trong Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; tăng cường gợi mở cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, trao đổi có tranh luận các vấn đề mới, vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đời sống xã hội; tổ chức các diễn đàn, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên bày tỏ ý kiến và nâng cao nhận thức chính trị.

Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Khẳng định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ sở Đoàn trong Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã tập trung nâng cao nhận thức về Đảng, phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2018 với tinh thần “Tuổi trẻ sáng tạo”, các hoạt động của Đoàn được tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, phù hợp với thực tiễn cuộc sống; đặc biệt có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng trong việc tổ chức các hoạt động. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng cần xác định có rõ nhiệm vụ đặt ra, các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp, công tác chỉ đạo trong Năm Thanh niên tình nguyện; các cấp bộ đoàn cần tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các phong trào thanh niên tình nguyện trong thời gian vừa qua, từ đó đổi mới, sáng tạo trong cách thức triển khai các phong trào thanh niên tình nguyện phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu chiến lược tại cơ quan.

Đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết.

Với kết quả đạt được trong năm 2018, Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã được Tại Hội nghị, Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, tiến hành trao thưởng cho các tập thể và cá nhân được Trung ương Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tuyên dương khen thưởng trong năm 2018. 

Một số hình ảnh của Hội nghị Tổng kết năm 2018:

Đồng chí Trần Xuân Diệp - Phó bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đọc báo cáo tổng kết (Dự thảo) tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Uỷ viên BCH Đoàn Văn phòng TW Đảng, Phí Bí thư Đoàn cơ sở Cục Quản trị A phát biểu tham luận

Đồng chí Vũ Thị Vân - Uỷ viên BCH Đoàn Văn phòng TW Đảng, Bí thư Đoàn Cục Lưu trữ phát biểu tham luận đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết.

Đồng chí Phạm Quang Linh - Uỷ viên BCH Đoàn Khối các cơ quan TW, Bí thư Đoàn Viện hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đoàn Khối các cơ quan TW phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Khánh Toàn - Phó Bí thư Đảng uỷ Văn phòng TW Đảng; Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Chánh Văn phòng Đoàn khối cơ quan TW và các Đồng chí trong Ban thường vụ Đoàn Văn phòng TW Đảng trao bằng khen Trung ương Đoàn, bằng khen Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và giấy khen của Đoàn Văn phòng Trung ương cho các Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nói về nhận thức chính trị của thanh niên

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà.

Liên hoan báo cáo viên và Chung kết Hội thi báo cáo viên giỏi

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, ngày 23/9/2016, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Liên hoan báo cáo viên và Chung kết Hội thi báo cáo viên giỏi Đoàn Khối các cơ quan Trung ương năm 2016 với chủ đề “Tinh thần thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh”.