Nghiệm thu ĐAKH “Xây dựng Website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng”

Chiều ngày 27-11-2014, tại phòng họp A95, Số 1A, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng Khoa học cơ quan đã nghiệm thu đề án “Xây dựng Website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng”. Đây là đề án khoa học cấp cơ sở của Đoàn Thanh niên cơ quan do Thạc sỹ Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đoàn TN VPTW Đảng làm chủ nhiệm.

Đồng chí Bùi Văn Thạch (ngồi giữa, bên trái) điều hành buổi họp

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án, tinh thần chủ động, sáng tạo, tính tiên phong của Đoàn Thanh niên và Ban Chủ nhiệm. Cũng tại buổi làm việc, PGS. TS. Vũ Duy Lợi, Giám đốc Trung tâm CNTT nêu, Website là một ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, với trách nhiệm của mình, Trung tâm CNTT sẽ giúp đỡ, phối hợp với Đoàn trong việc hỗ trợ kỹ thuật, quản trị và đảm bảo hạ tầng cơ sở.
Kết luận buổi họp, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nêu: Đề án được thực hiện công phu, nghiêm túc, có tính thực tiễn cao, đạt được tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đây là một đề án khoa học, nghiên cứu và ứng dụng cụ thể. Sản phẩm nghiên cứu và thực hiện trong đề án là Website đã được triển khai và áp dụng vào thực tế. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng yêu cầu ban thực hiện đề án và Đoàn Thanh niên lưu ý các vấn đề về chất lượng tin bài, vấn đề an ninh, an toàn và tiếp tục phát triển, duy trì, vận hành tốt Trang web.
Sau khi xây dựng và hoàn thiện Website, Đoàn Văn phòng Trung ương đã trình các thủ tục và được Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Trung ương đồng ý, Bộ Thông tin truyền thông cấp phép hoạt động Trang thông tin điện tử Đoàn Văn phòng Trung ương trên Internet.
Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động Website đã đăng tải gần 1800 tin, bài và rất nhiều hình ảnh về hoạt động, tin tức tổng hợp, các văn bản, chuyên đề. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng báo cáo kết quả thực hiện Đề án

Đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Lưu trữ đọc nhận xét phản biện

Đồng chí Đỗ Thị Thoan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đọc nhận xét phản biện

Đồng chí Vũ Duy Lợi, Giám đốc Trung tâm CNTT phát biểu

Đại biểu trao đổi, thảo luận  


TÓM TẮT BÁO CÁO ĐỀ ÁN

Sự cần thiết xây dựng Đề án: Hiện nay Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương có tổng số 695 đoàn viên, sinh hoạt tại 10 cơ sở đoàn trực thuộc ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.
Trước đây, Đoàn vẫn sử dụng các phương pháp truyền thống để gửi nhận văn bản, phổ biến thông tin đến các cơ sở đoàn trực thuộc và đoàn viên. Các thông tin của Đoàn vì thế đến chậm, thậm chí, nhiều thông tin, hoạt động không phổ biến được tới đoàn viên. Do vậy, tính lan tỏa của công tác Đoàn và phong trào thanh niên còn hạn chế; sự chia sẻ, huy động lực lượng và trí tuệ tập thể của đoàn viên đối với nhiều hoạt động còn khó khăn; chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tập hợp, đoàn kết đoàn viên thanh niên trong tình hình mới.
Trong khi đó, hầu hết đoàn viên sử dụng internet thành thạo, có nhu cầu được biết, tham gia và đóng góp trí tuệ, sức lực đối với những hoạt động chung của Đoàn Cơ quan. Nhiều cơ sở đoàn trực thuộc và đoàn viên thanh niên đã đề nghị xây dựng Website của Đoàn nhưng BCH Đoàn chưa đề xuất, kiến nghị do còn chờ đợi chủ trương chung của Cơ quan.
Với những lý do trên, việc thành lập website của Đoàn Thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và nhu cầu của đoàn viên trong tình hình mới, phù hợp với đặc thù của Cơ quan.
Mục tiêu của Đề án: Nghiên cứu, xây dựng Website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng.
Phạm vi: Triển khai tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng.
Kết cấu của Đề án: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Phụ lục, nội dung Đề án có 3 chương: Chương 1 phân tích, đánh giá thực trạng công tác phổ biến, trao đổi thông tin trong Đoàn Văn phòng Trung ương và các yêu cầu xây Website; Chương 2 về xây dựng Website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng; Chương 3 về tổ chức vận hành, khai thác, sử dụng và các đề xuất, kiến nghị.

Chương 1. Thực trạng công tác phổ biến, trao đổi thông tin và yêu cầu xây dựng website
1.1. Tổng quan về Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương hiện nay là tổ chức đoàn tương đương cấp huyện, được thành lập theo Quyết định 60-QĐ/ĐTNK, ngày 15-8-2007 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.
Khi mới thành lập Đoàn có 647 đoàn viên, sinh hoạt tại 07 cơ sở đoàn (gồm 04 đoàn cơ sở, 02 chi đoàn cơ sở và 01 chi đoàn trực thuộc). Đến nay, sau quá trình kiện toàn tổ chức, Đoàn Văn phòng Trung ương có 695 đoàn viên, sinh hoạt tại 10 cơ sở Đoàn (gồm 04 đoàn cơ sở và 06 chi đoàn cơ sở). Số lượng Ban Chấp hành Đoàn hiện nay là 17 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí.
Đoàn Văn phòng Trung ương đã dần ổn định về tổ chức, nhân sự, từng bước đề cao tính kế hoạch trong công tác Đoàn, hoàn thiện các quy chế, quy định. Đoàn cũng không ngừng chú trọng việc phối hợp, đa dạng hoá các hoạt động, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cơ quan ngày càng đi vào nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả, trong năm 2008, Đoàn Văn phòng Trung ương có điểm thi đua đứng thứ 5, năm 2009, 2010, 2011 đã vươn lên và giữ vững vị trí thứ 2 và năm 2012, 2013 đã tiếp tục vương lên và giữ vị trí thứ nhất trong số 61 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối. Từ năm 2007 đến nay, Đoàn Văn phòng Trung ương nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn, Cờ thi đua của Đoàn Khối cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn và Đoàn khối về những thành tích đạt được trong chiến dịch Tình nguyện hè, Tháng Thanh niên...
1.2. Công tác phổ biến, trao đổi thông tin trong Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng
Trước khi Trang thông tin điện tử được thành lập, Đoàn Văn phòng Trung ương vẫn sử dụng các phương pháp truyền thống để gửi nhận văn bản, phổ biến thông tin đến các cơ sở đoàn trực thuộc và đoàn viên. Rất nhiều đoàn viên, đặc biệt các đoàn viên ở xa khu vực Nguyễn Cảnh Chân không có điều kiện kết nối với mạng nội bộ của Cơ quan. Các thông tin của Đoàn vì thế đến chậm, thậm chí, nhiều thông tin, hoạt động không phổ biến được tới đoàn viên. Do vậy, tính lan tỏa của công tác Đoàn và phong trào thanh niên còn hạn chế; sự chia sẻ, huy động lực lượng và trí tuệ tập thể của đoàn viên đối với nhiều hoạt động còn khó khăn; chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tập hợp, đoàn kết đoàn viên thanh niên trong tình hình mới.
Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, Trang thông tin điện tử Đoàn Văn phòng Trung ương đã cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, công khai trên mạng Internet, giúp toàn thể đoàn viên truy cập, tiếp cận với thông tin về công tác Đoàn thuận lợi, đầy đủ và kịp thời. Nó giúp tăng cường tính chủ động trong công tác phổ biến tuyên truyền của Đoàn Văn phòng Trung ương, tăng cường cơ chế tương tác giữa Đoàn Văn phòng Trung ương với các cơ sở Đoàn trực thuộc và đoàn viên thanh niên. Thông qua website, các ý kiến phản hồi trực tiếp được chuyển đến Ban biên tập và lãnh đạo Đoàn Văn phòng Trung ương một cách nhanh chóng, chính xác.
1.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đoàn Văn phòng Trung ương
Trong thời gian qua đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương đã xung kích trong phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động đoàn và công tác chuyên môn; đã sử dụng hệ thống thư điện tử trong việc trao đổi công việc; sử dụng phần mềm Xử lý công văn để cập nhật, quản lý, thống kê công văn của đoàn nhanh chóng, khoa học, chính xác; đã xây dựng diễn đàn trao đổi trên mạng trong toàn hệ thống cơ quan Đảng tạo nơi trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu giữa các đoàn viên. Nhiều chi đoàn đã áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải tiến quy trình làm việc tạo được hiệu quả lao động cao, giúp tiết kiệm thời gian họp, giảm giấy tờ hành chính, việc thông tin đến đoàn viên được nhanh chóng, rộng rãi, được cơ quan ghi nhận, đánh giá tốt.
Về cơ bản, đoàn viên sử dụng máy tính vào công tác văn phòng khá tốt. Đoàn viên trong các đơn vị nghiên cứu có nhiều điều kiện tiếp xúc và trực tiếp thực hiện công việc trên máy tính và mạng nội bộ. Tuy nhiên, cũng có nhiều đoàn viên trong các đơn vị phục vụ như cục quản trị, các công ty… do không được sử dụng máy tính, hoặc có máy tính nhưng không được nối mạng để khai thác thông, do đó việc ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn rất hạn chế và khó khăn.
Từ khi bắt đầu thực hiện Đề án này và khi website chính thức đi vào hoạt động đến nay, ứng dụng Trang thông tin điện tử Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương đã trở thành ứng dụng quan trọng nhất của Đoàn Cơ quan, nó đã đem lại hiệu quả thiết thực, to lớn trong công tác tuyên giáo cũng như xung kích ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đoàn.
1.4. Yêu cầu về xây dựng Website
Việc thành lập website đảm bảo tính khoa học, hiệu quả thiết thực và tiết kiệm, trên tinh thần tự nguyện của thanh niên.
Việc phân quyền, đảm bảo các yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin cần được thực hiện chặt chẽ.
Giao diện sử dụng cần được thiết kế phù hợp, thân thiện, dễ sử dụng.
Chương 2. Xây dựng Website Đoàn Thanh niên VPTW Đảng
Nội dung thông tin cung cấp trên Website
+ Thông tin giới thiệu, liên hệ: Giới thiệu chung và địa chỉ liên hệ; Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức.
+ Hệ thống văn bản: Các văn bản hiện hành của Đảng, của Đoàn và pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên.
+ Thông tin hoạt động: Gồm các thông tin, hình ảnh, video về hoạt động của Đoàn Văn phòng Trung ương và cơ sở đoàn trực thuộc.
+ Thông tin tham khảo thanh niên: Nghiệp vụ công tác thanh niên; Hoạt động Đoàn trong cả nước (Chọn lọc các thông tin về hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương).
+ Thông tin tổng hợp về các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, pháp luật, văn hoá, nghệ thuật, khoa học, tin học, thể thao, giải trí…
+ Diễn đàn trao đổi, góp ý kiến,
Bên cạnh đó, có thể có những diễn đàn chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về tìm hiểu quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống cách mạng…
Xây dựng Website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương
Những Module chính
Modul là một trong các thành phần mở rộng trong kiến trúc thiết kế website. Việc thiết kế theo kiến trúc modul giúp cho việc xây dựng và thiết kế trang web được mềm dẻo, khả năng điều chỉnh, bổ sung mở rộng trở lên dễ dàng.
Modul tin nổi bật: Quản lý các tin, bài nổi bật. Modul Tin hoạt động: Quản lý các tin, bài về hoạt động của Đoàn Văn phòng Trung ương.
Ngoài ra còn các modul quan trọng khác: Tin tổng hợp; Tin cơ quan, đoàn thể; hiển thị tin đời sống; hiển thị tin diễn đàn, bạn đọc; hiển thị tin về thư viện, hình ảnh; hiển thị banner; hiển thị video; hiển thị thông tin thời tiết, tỷ giá, giá vàng, chứng khoán; liên kết bằng hình ảnh đến các trang quan trọng; thăm dò ý kiến; quản lý bình luận (comment); tìm kiếm; đếm số truy cập; thành viên; hiển thị ảnh thư viện ảnh; quản lý, play video, audio.
Các thành phần quan trọng khác
Plugin: Plugin là một trong các thành phần mở rộng trong kiến trúc thiết kế Website. Nó giúp thực hiện tự động một chức năng cụ thể của website.
Ngoài ra còn có các thành phần khác trong kiến trúc website như: Template, Menu, Category, Article form, User, Group, Logo, banner, Giao diện quản trị.
Giao diện Website
Giao diện là thành phần tương tác giữa người sử dụng với chương trình. Qua giao diện, người sử dụng có thể khai thác dữ liệu, sử dụng các chức năng của chương trình.
Giao diện trang web thể hiện nội dung, hình ảnh bài viết. Trang web được thiết kế giao diện thể hiện sự trẻ trung, hài hòa về màu sắc, rõ ràng về kết cấu.
Thử nghiệm, hiệu chỉnh, hoàn thiện
Trước khi đi vào hoạt động chính thức, trang web được thử nghiệm, hiệu chỉnh và hoàn thiện.
Website Đoàn Văn phòng Trung ương đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2012 sau thời gian thử nghiệm 4 tháng.  


Đoàn TNVPTW Đảng