Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng vào Lăng dâng hoa viếng Bác

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015), sáng ngày 03/02/2015, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc, người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, vì vậy Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng rất quan tâm đến công tác này. Trong năm 2015- Năm Thanh niên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tiến hành nhiều hoạt động thiết thực để giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đoàn viên, thanh niên của Văn phòng Trung ương Đảng đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Học tập tấm gương của Người, các đoàn viên, thanh niên của Văn phòng Trung ương Đảng sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức cách mạng, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng sẽ có thêm nhiều hoạt động “uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa" và xung kính tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng để hoàn thành xuất sắc Chương trình, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.

Phùng Thắng