Chương trình "Những giọt máu nghĩa tình - Văn phòng Trung ương Đảng" năm 2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Trung ương về việc tổ chức hưởng ứng ”Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân hồng năm 2015” căn cứ Hướng dẫn số 232/HD-BCĐQG, ngày 26-12-2014 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì phối hợp với Công đoàn Văn phòng Trung ương, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Phòng Y tế Cục Quản trị A tổ chức chương trình “Những giọt máu nghĩa tình - Văn phòng Trung ương Đảng ” năm 2015 hưởng ứng Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện 07-4-2015.

I. Mục đích và nội dung thực hiện

1. Mục đích

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, qua đó từng bước tạo dựng nét văn hoá hiến máu tình nguyện trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Vận động và tổ chức hiến máu tại chỗ, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu máu, đảm bảo chất lượng máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh.

- Việc tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Nội dung

- Tổ chức tuyên truyền về Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07-4-2015 với các thông điệp: “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”,“Hiến máu đầu Xuân – Nhân lên hạnh phúc”; “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hi vọng”; “Kết nối Trái tin – Kết nối sự sống”.

- Tổ chức đăng ký và hiến máu tình nguyện tại chỗ.

Những thông điệp chính tại chương trình

II. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 02 tháng 4 năm 2015.

2. Địa điểm: Hội trường A2, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

3. Thành phần: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng (khu vực Hà Nội).

          Phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp “Thương người như thể thương thân” và “Hiến máu tình nguyện, Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp” của dân tộc Việt Nam nói chung và cán bộ, đoàn viên thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng nói riêng, Ban Thường vụ Đoàn rất mong nhận được sự hưởng ứng với trái tim nhân ái và tình cảm nhiệt huyết của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng thông qua chương trình này.

          Xin chân thành cảm ơn!

                                                          BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG