Hội thi Giọng hát hay thanh niên 4 Văn phòng Trung ương năm 2015

Thực hiện kế hoạch số 22-KH/ĐTNVPTW ngày 02-6-2015 của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng về việc đăng cai và tổ chức “Hội thi Giọng hát hay thanh niên 4 Văn phòng Trung ương năm 2015” chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Đoàn Văn phòng Quốc hội, Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước, Đoàn Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thi Giọng hát hay thanh niên 4 Văn phòng Trung ương năm 2015, cụ thể như sau:


1. Thời gian khai mạc: 8h00’, ngày 26-6-2015 (thứ Sáu)

 

2. Địa điểm: Hội trường A2, số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội


  Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên thanh niên cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng dành thời gian đến cổ vũ, động viên cho Hội thi và động viên tinh thần các diễn viên là đoàn viên thanh niên của cơ quan 4 Văn phòng Trung ương.

  Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương