Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐTNK-BTG ngày 03-6-2015 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và Kế hoạch số 21-KH/ĐTNVPTW, ngày 22-4-2015 của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng ngày 9-7-2015 Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương đã tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến ở các khu vực Hà Nội- Đà Nẵng và Thành phố Hồ CHí Minh với sự tham dự của 50 cán bộ đoàn chủ chốt.

Hội nghị trực tuyến về lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp

Các dự thảo văn kiện được lấy ý kiến góp ý, bao gồm:

- Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020

- Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020

- Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận, trao đổi và góp ý theo các nội dung trong các dự thảo Văn kiện. Các ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp được tập hợp đầy đủ để báo cáo Đảng ủy và Đoàn cấp trên theo đúng kế hoạch đề ra.

Hội nghị được tổ chức thiết thực, hiệu quả, nhằm phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng vào việc xây dựng và đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là diễn đàn để thể hiện quan điểm, tâm tư nguyện vọng, tinh thần trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn đối với tổ chức Đảng và công tác xây dựng Đảng.

 

Biên tập tin: Phùng Thắng