Lịch thi đấu giải bóng đá TN 4 VPTW năm 2015

Lịch thi đấu

  

Trận

 

Tên đội

Giờ

bắt đầu

Ngày

Sân

Ghi chú

Khai mạc Giải bóng đá

7h30

 

 

 

 

17-10-2015

 

Sân khấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vòng

bảng

Trận 1

(Bảng B)

VPTW Đảng

VietinBank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

 

 

Sân 1

Trận 2

(Bảng A)

VP Quốc hội

Ngân hàng TW

Sân 2

Trận 3

(Bảng A)

VP CTN

VKSNDTC

Sân 3

Trận 4

(Bảng B)

VP Chính phủ

Ban Tổ chức TW

Sân 4

Trận 5

(Bảng A)

VP Quốc hội

VP CTN

 

 

 

24-10-2015

 

Sân 1

Trận 6

(Bảng A)

Ngân hàng TW

VKSNDTC

Sân 2

Trận 7

(Bảng B)

VP Chính phủ

VPTW Đảng

Sân 3

Trận 8

(Bảng B)

Ban Tổ chức TW

VietinBank

Sân 4

Trận 9

(Bảng A)

VP Quốc hội

VKSNDTC

 

 

 

31-10-2015

Sân 1

Trận 10

(Bảng A)

Ngân hàng TW

VP CTN

Sân 2

Trận 11

(Bảng B)

VP Chính phủ

VietinBank

Sân 3

Trận 12

(Bảng B)

Ban Tổ chức TW

VPTW Đảng

Sân 4

Trận 13

(BK1)

Đội nhất bảng A

Đội nhì bảng B

 

07-11-2015

Sân 1

Vòng Bán kết

Trận 14

(BK2)

Đội nhất bảng B

Đội nhì bảng A

Sân 2

 

Trận 15

Đội thua BK1

Đội thua BK2

14-11-2015

Sân 2

Tranh giải 3

 

Trận 16

Đội thắng BK1

Đội thắng BK2

Sân 1

Chung kết

Bế mạc Giải bóng đá

9h30

Sân khấu