Kết quả các trận đấu ngày 17-10-2015 của Giải bóng đá thanh niên 4 VPTW mở rộng cúp VietinBank lần thứ IV năm 2015

Ban Tổ chức giải công bố kết quả tổng hợp các trận đấu ngày 17-10-2015 của Giải bóng đá thanh niên 4 Văn phòng Trung ương mở rộng cúp VietinBank lần thứ IV năm 2015 giữa các đội, cụ thể như sau:

* Sân số 1: Văn phòng Quốc hội (01) - Ngân hàng Trung ương (01)

* Sân số 2: Văn phòng Chủ tịch nước (01) - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (04)

* Sân số 3: Văn phòng Chính phủ (02) - Ban Tổ chức Trung ương (00)

* Sân số 4: Văn phòng Trung ương Đảng (02) - Ngân hàng VietinBank (04)

Ban Tổ chức Giải