Kết quả các trận đấu ngày 24-10-2015 của Giải bóng đá thanh niên 4 VPTW mở rộng cúp VietinBank lần thứ IV năm 2015

Ban Tổ chức giải công bố kết quả tổng hợp các trận đấu ngày 24-10-2015 của Giải bóng đá thanh niên 4 Văn phòng Trung ương mở rộng cúp VietinBank lần thứ IV năm 2015 giữa các đội, cụ thể như sau:

* Sân số 1: Văn phòng Quốc hội (07) - Văn phòng Chủ tịch nước (00)

* Sân số 2: Ngân hàng Trung ương (00) - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (00)

* Sân số 3: Văn phòng Chính phủ (03) - Văn phòng Trung ương Đảng  (00)

* Sân số 4: Ban Tổ chức Trung ương (01) - Ngân hàng VietinBank (00)

Ban Tổ chức Giải