Kết quả các trận đấu ngày 31-10-2015 của Giải bóng đá thanh niên 4 VPTW mở rộng cúp VietinBank lần thứ IV năm 2015

Ban Tổ chức giải công bố kết quả các trận đấu ngày 31-10-2015 của Giải bóng đá thanh niên 4 Văn phòng Trung ương mở rộng cúp VietinBank lần thứ IV năm 2015 giữa các đội, cụ thể như sau:

* Kết quả các trận đấu ngày 31-10-2015:

 - Sân số 1: Văn phòng Quốc hội (02) - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (03)

 - Sân số 2: Ngân hàng Trung ương (05) - Văn phòng Chủ tịch nước (03)

 - Sân số 3: Văn phòng Chính phủ (01) - Ngân hàng VietinBank (01)

 - Sân số 4: Ban Tổ chức Trung ương (06) - Văn phòng Trung ương Đảng (02)

* Các đội vào Vòng bán kết thi đấu ngày 07-11-2015:

- Sân số 1: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Nhất Bàng A) -  Ban Tổ chức Trung ương (Nhì Bảng B)

- Sân số 2: Văn phòng Chính phủ (Nhất Bàng B) -  Ngân hàng Trung ương (Nhì Bảng A)

Ban Tổ chức Giải