Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015, sáng ngày 29-12-2015 Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công Đoàn phong trào thanh niên năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Hội nghị được thực hiện trực tuyến 3 khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Chi đoàn cơ sở Cục Quản trị-Tài vụ nhận cờ  thi đua Đơn v xuất sắc dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Trần Hữu, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Trường học Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt, bao gồm: Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Văn phòng Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở; tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Văn phòng Trung ương năm 2015

Dự và đưa tin còn có các đồng chí phóng viên Website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Đoàn Văn phòng Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn phong trào thanh niên năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; và tiếp đó là các ý kiến thảo luận của đại biểu đoàn viên tham dự hội nghị.

Đ/c Trần Xuân Diệp thay mặt Chi đoàn Cục Quản trị-Tài vụ phát biểu thảo luận

Đ/c Trịnh Quang Rung thay mặt Chi đoàn Cục Lưu trữ phát biểu thảo luận góp ý báo cáo tổng kết

Năm 2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên; sự phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong cơ quan, các tổ chức đoàn thanh niên bạn, sự nỗ lực cố gắng của mỗi đoàn viên thanh niên, sự phối hợp chặt trẽ của BCH Đoàn với từng cơ sở đoàn, Đoàn Văn phòng Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực được giao.

Đ/c Trần Hữu, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Lê Khánh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Khánh Toàn thay mặt Đảng ủy Văn phòng Trung ương ghi nhận những kết quả, cố gắng của Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian vừa qua, đồng chí đề nghị Đoàn Văn phòng Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Văn phòng Trung ương tiếp tực không ngừng phát triển vững mạnh. Với phương hướng nhiệm vụ năm 2016, đồng chí nhấn mạnh Đoàn Thanh niên cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính:

- Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào "xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội" và "đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" với phương châm thiết thực, hết sức tiết kiệm, tránh hình thức phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị.

- Về công tác xây dựng đoàn và tham gia xây dựng Đảng: cần tăng cường công tác quản lý, giám sát của các cấp bộ đoàn; chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và không ngừng nâng cao trình độ của đoàn viên thanh niên, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho cơ quan, đơn vị và phối hợp chặt trẽ với các tổ chức đoàn thể.

- Phối hợp với các tổ chức Công đoàn và Hội Cựu chiến binh trong tổ chức các hoạt động tình nguyện, các hoạt động nhân đạo ngoài xã hội và tại cơ quan đơn vị; Đặc biệt là việc nâng cao vai trò của mỗi đoàn viên, thanh niên trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, Đoàn Thanh niên cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên đoàn viên thanh niên bám sát và hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, đơn vị giao phó, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tới đây là phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đ/c Nguyễn Văn Tùng- Ủy viên BCh Đảng bộ VPTW, UV BTV Đoàn Khối các cơ quan TW, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu kết luận Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, tiến hành trao thưởng cho các tập thể và cá nhân được Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tuyên dương khen thưởng trong năm 2015.

 

Đ/c Phùng Quang Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng báo báo tổng kết thi đua khen thưởng và công bố các quyết định khen thưởng

 

Đ/c Vũ Mạnh Cường-UV BTV, Trưởng ban Thanh niên Trường học Đoàn Khối CCQTW trao giấy khen của Đoàn Văn phòng Trung ương cho Cơ sở đoàn xuất sắc năm 2015

Đ/c Nguyễn Văn Tùng-Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng trao giấy khen của Đoàn Văn phòng Trung ương cho Chi đoàn xuất sắc năm 2015

 

Đ/c Lê Khánh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy VPTW trao giải Nhất Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức của tuổi trẻ VPTW trên Website Đoàn" cho đ/c Vũ Văn Quyết, Chi đoàn Vụ Hành chính-Cơ yếu

  Đ/c Vũ Mạnh Cường-UV BTV, Trưởng ban Thanh niên Trường học Đoàn Khối CCQTW trao giải Nhì và giải Ba của cuộc thi

 

Đ/c Nguyễn Văn Tùng-Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng trao giải Khuyến khích của cuộc thi

 

Đ/c Vũ Mạnh Cường-UV BTV, Trưởng ban Thanh niên Trường học Đoàn Khối CCQTW trao giấy khen của Đoàn VPTW Đảng cho đại diện các cá nhân có đóng góp trong các hoạt động đoàn VPTW năm 2015

Biên tập: Phùng Thắng