Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị thống nhất tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐTNK-BTN của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), ngày 01-3-2016, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương tổ chức hội nghị thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) của Ban Thường vụ Đoàn VPTW, hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đây là hoạt động lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, Ban Thường vụ Đoàn VPTW đã thống nhất trong tháng thanh niên năm nay sẽ tổ chức các sự kiện với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”. Mục đích của kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần này nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của đoàn viên thanh niên tham gia hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

0232016 dvptw1

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng  với những hoạt động lớn sau:

 1. Các hoạt của Đoàn Văn phòng Trung ương

- Tổ chức míttinh chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”;

- Phát động và tổ chức đợt thi đua trong Đoàn Văn phòng Trung ương với chủ đề “công trình thanh niên dựng xây đất nước; xây dựng cơ quan, đơn vị”;

- Tổ chức hành trình giáo dục truyền thống đến với các địa chỉ đỏ: Tổ chức một hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử;

- Tham gia các hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trong tháng thanh niên 2016 (5 hoạt động lớn quy mô cấp Đoàn Khối).

2. Hoạt động của các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương

2.1 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Sinh hoạt chuyên đề ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn. Đây là chuyên đề nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung; 61 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương và truyền thống của Đoàn Văn phòng Trung ương nói riêng gắn với các phòng trào hành động cách mạng của Đoàn, những tấm gương, cán bộ, đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ; xác định trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của người đoàn viên hiện nay.

- Tổ chức hành trình giáo dục truyền thống đến với địa chỉ đỏ. Đây là chuyên đề nhằm tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phòng trào thanh niên. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

2.2 Tổ chức các hoạt động míttinh, văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2.3 Tổ chức diễn đàn, tọa đàm đóng góp sáng kiến xây dựng Đoàn và phong trào thanh niên với chủ đề “Hiến kế cho Đoàn”, chuẩn bị cho Đại hội Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ III và Đại hội toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Chuyên đề này nhằm tạo diễn đàn để các thế hệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến, ý tưởng cho công tác đoàn và phong trào thanh niên nói chung và Văn phòng Trung ương nói riêng.

2.4 Phát động và tổ chức đợt thi đua trong Đoàn Văn phòng Trung ương với chủ đề “Công trình thanh niên dựng xây đất nước, xây dựng cơ quan, đơn vị

2.5 Tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị

- Hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn. Chuyên đề nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; tăng cường rèn luyện cán bộ đoàn theo Chỉ thị 01; tiếp tục triển khai 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên; tăng cường đào tạo lãnh đạo trẻ, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phân công cán bộ đi cơ sở, nắm bắt cơ sở; tập trung giải quyết các vấn đề về công tác cán bộ, nhất là cán bộ đoàn chủ chốt, bí thư chi đoàn; có kế hoạch chuẩn bị một bước về nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2020.

- Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Chuyên đề này nhằm tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét két nạp. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng ở các cấp.

Trong hội nghị này các cơ sở đoàn cũng đã đăng ký phát động thi đua với các công trình, phần việc trong tháng thanh niên để trào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Công trình thanh niên xây dựng đất nước; xây dựng cơ quan, đơn vị”.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, các cơ sơ đoàn sẽ về thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Tin, ảnh: Chi đoàn Công nghệ thông tin