Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017

Sáng ngày 19-7-2016, tại phòng họp Nhà A95, Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng, khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2017 nhằm kiện toàn nhân sự trong BCH Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương đã báo cáo khái quát tình hình nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo đó Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2012 - 2017 có 17 Ủy viên Ban Chấp hành, 05 Ủy viên Ban Thường vụ, 02 Phó Bí thư và 01 Bí thư. Như vậy theo cơ cấu hiện nay còn khuyết 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn và 01 Phó Bí thư Đoàn.

Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương đã có tờ trình xin ý kiến, được sự đồng ý của Đảng ủy Văn phòng Trung ương và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, tại hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương đã nhất trí tiến hành bầu bổ sung đồng chí Phùng Quang Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn Văn phòng Trung ương giữ chức Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu bổ sung đồng chí Trần Xuân Diệp- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư chi đoàn cơ sở Cục Quản trị-Tài vụ giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2012-2017 (cả 02 đồng chí đạt 14/14 phiếu bầu đồng ý = 100%).

Quyết định công nhận Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2012 - 2017 

Ban Biên tập Website Đoàn VPTW