Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 6 bài học lí luận chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên mạng Internet

Thực hiện kế hoạch số 25 KH/ĐTNK-BTG của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 6 bài học lí luận chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII trên mạng Internet.


 

Giao diện chính của phần mềm cuộc thi


Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia thi trực tuyến tại Website doanthanhnien.net .Cách thức, thể lệ, nội dung thi được đăng tải tại website trên.


- Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/10/2016 đến 17h00 ngày 15/11/2016

- Thí sinh sẽ trả lời nhanh 25 câu hỏi trong vòng 15 phút.

- Giải thưởng:

+ Giải tập thể: Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải nhất; 01 giải mhì, 01 giải ba cho các đơn vị có số lượng thí sinh tham gia lớn với tổng kết quả thi tốt nhất.

+ Giải cá nhân: Ban tổ chức sẽ trao 01 giải nhất; 02 giải mhì, 03 giải ba; 05 Giải khuyến khích cho các thí sinh có số điểm cao nhất.


Cuộc thi với mục đích góp phần tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 6 bài học lý luận chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

Ban Biên tập Website Đoàn VPTWCác tin khác