Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương làm việc cơ sở Đoàn trực thuộc về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

Thực hiện kế hoạch 35-KH/ĐTNVPTW ngày 15/9/2016 của Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trực thuộc tiến tới đại hội Đại biểu Đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương đã có các buổi làm việc với cơ sở Đoàn trực thuộc về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cơ sở đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương làm việc tại Đoàn cơ sở Công ty In Tiến Bộ

Ngay từ tháng 9/2016, Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở; đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc Đại hội và phân công các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, chỉ đạo Đại hội tại các cơ sở Đoàn trực thuộc; trực tiếp phối hợp với cấp ủy chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, phê duyệt dự kiến nhân sự Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo đúng quy trình, quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Tại các buổi buổi làm việc, các cơ sở đoàn đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2019. Trên cơ sở kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương về công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, tổ chức Đại hội Đoàn tại cấp cơ sở đúng quy định.

Tính đến nay, đã có 5/12 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019.

Ban Biên tập Website Đoàn VPTW