Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ kế hoạch số 35- KH/ĐTNVPTW ngày 15/9/2016 của Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương về tổ chức Đại hội đoàn các cấp trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Thời gian: Cả ngày 26/7/2017 (thứ Tư),

- Phiên thứ nhất: bắt đầu lúc 7h30 - 8h20, ngày 26/7/2017 (thứ Tư)

- Phiên thứ hai: bắt đầu lúc 8h30 - 17h15, ngày 26/7/2017 (thứ Tư)

2. Địa điểm: Hội trường A2 (Số 9, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội)

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 là Đại hội của "Tiên phong - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo". Đại hội kêu gọi cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên chào mừng Đại hội và thể hiện ý chí, quyết tâm, tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Văn phòng Trung ương Đảng giương cao lá cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp bước cha anh, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển vững mạnh.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền tại Đại hội:

Ban Biên tập Website Đoàn