Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều ngày 01/8/2017, tại phòng họp nhà A95, Văn phòng Trung ương Đảng (số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội), Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra nhằm kiện toàn Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị này các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành sẽ tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh nhân sự của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng khóa III.

Trong không khí dân chủ, đoàn kết, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành cùng thảo luận và thống nhất bầu ra Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng thể lệ bầu cử, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí: Đ/c Phùng Quang Thắng (Bí thư bầu trực tiếp tại Đại hội); Đ/c Nguyễn Hải Anh; Đ/c Trần Xuân Diệp; Đ/c Nguyễn Minh Hiệp; Đ/c Nguyễn Văn Thao. Cũng tại Hội nghị, được sự tín nhiệm và đánh giá cao của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Hải Anh và đồng chí Trần Xuân Diệp đã được Hội nghị bầu giữ chức Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí: Đ/c Nguyễn Hải Anh; Đ/c Lê Thanh Hải; Đ/c Vũ Thị Vân; Đ/c Lê An; Đ/c Trần Hữu Mạnh và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Hải Anh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đ/c Phùng Quang Thắng-Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 chủ trì Hội nghị

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn sẽ tổ chức xây dựng và sớm ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Ban thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng cũng như tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thuộc các mặt công tác của Đoàn, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

các đồng chí tham dự Hội nghị nhận quà tặng lưu niệm của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng

Ban Biên tập Website Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng