Hội nghị BCH Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng mở rộng, bình xét công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017. Chiều ngày 16/01/2017 tại Phòng họp nhà A95, Văn phòng Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng mở rộng đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phùng Quang Thắng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng thay mặt Ban Thường vụ Đoàn VPTW Đảng đã thông tin những hoạt động công tác đoàn phong trào thanh niên trong thời gian từ sau Hội nghị BCH Đoàn lần thứ nhất đến nay. Một số nội dung hoạt động trọng tâm trong thời gian tới; Thông tin trao đổi những công việc đang triển khai trong Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp đó Hội nghị triển khai công tác bình xét thi đua khen thưởng năm 2017. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của từng cơ sở đoàn trực thuộc trong Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng. Các đồng chí tham dự Hội nghị đã nhất trí cao biểu quyết 100% đồng ý kết quả thi đua khen thưởng năm 2017. Theo chỉ tiêu được phân bổ và kết quả tại hội nghị, năm 2017 trong Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng có: 02 tập thể và 04 cá nhân được đề xuất khen thưởng cấp Trung ương Đoàn; 03 tập thể và 08 cá nhân được đề xuất khen thưởng cấp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; 01 đơn vị xuất sắc dẫn đầu được nhận cờ thi đua, 07 cơ sở đoàn, 06 chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở và 99 đoàn viên xuất sắc được Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng khen thưởng.

Ban Biên tập Website Đoàn VPTW

Các tin khác