Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48
Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Danh sách liên hệ, gồm: BCH, BTV, các ban chuyên môn; Ban Biên tập, Ban Quản trị Website; phụ trách các cơ sở đoàn trực thuộc.

 ĐOÀN THANH NIÊN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

    Địa chỉ: Số 1A, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

    Điện thoại: 080-47158

  Website: http://doanvptw.dcs.vn

Điện thoại: 080-47158
Fax:
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://doanvptw.dcs.vn
Họ tên Chức danh ĐTDĐ ĐTCQ Email
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương
Nguyễn Văn Tùng Bí thư 0912125882 080-45539

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Văn Tâm Phó Bí thư 0904293322 080-45086

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phùng Quang Thắng Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đoàn 0974718456 080-47158

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Hải Anh Ủy viên BTV, Trưởng ban phong trào Đoàn 0914872889 080-47116

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vũ Văn Công Ủy viên BCH 0989191807 043-8232331

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Viết Cường Ủy viên BCH 0913161917 080-84031   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Ngân Hà Ủy viên BCH 0979724189 083-9239350

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thanh Hải Ủy viên BCH 0916835353 080-47279

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trương Như Hậu Ủy viên BCH 0914005255 080-51556

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Trọng Kỷ Ủy viên BCH 0915013589 080-45748   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thùy Ly Ủy viên BCH 0904669960 080-47158

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trịnh Quang Rung Ủy viên BCH 0979638989 080-44262

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đỗ Anh Tuấn Ủy viên BCH 0935336886 437181860

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thanh Tùng Ủy viên BCH 0983327607 080-45169 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ủy ban Kiểm tra Đoàn Văn phòng Trung ương
Trịnh Quang Rung Phó Chủ nhiệm 0979638989 080-44262 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thanh Hải Ủy viên 0916835353 080-47279 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khang Văn Giáp Ủy viên   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Văn Nam Ủy viên 0905170111 080-51456

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Văn phòng Trung ương
Phùng Quang Thắng Phó Trưởng Ban 0974718456 080-47158 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khang Văn Giáp Ủy viên 0904610997 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Thị Huệ Ủy viên 0912911041 080-45127
Nguyễn Thu Hồng Hạnh Ủy viên
Ban Tuyên giáo Đoàn Văn phòng Trung ương
Nguyễn Văn Tâm Trưởng Ban 0904293322 080-45086 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hải Anh Phó Trưởng ban 0914872889 080-47116 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thanh Tùng Phó Trưởng ban 0983327607 080-45169 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phùng Quang Thắng Ủy viên 0974718456 080-47158 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Ngân Hà Ủy viên 0979724189 083-9239350 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thùy Ly Ủy viên 0904669960 080-47158 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Việt Dũng Ủy viên 0945353443 080-45309
Trịnh Thị Hương Ủy viên 0945968179 080-43784
Ban Phong trào Đoàn Văn phòng Trung ương  
Nguyễn Hải Anh Trưởng Ban 0914947688 080-45983 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trương Như Hậu Phó Trưởng ban 0914005255 080-51556 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trịnh Quang Rung Phó Trưởng ban 0979638989 080-44262 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Trọng Kỷ Phó Trưởng ban 0915013589 080-45748
Phùng Quang Thắng Ủy viên 0974718456 080-47158 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Văn Công Ủy viên 0989191807 043-8232331 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đỗ Anh Tuấn Ủy viên 0935336886 437181860 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Viết Cường Ủy viên 0913161917 080-84031
Phan Trường Giang Ủy viên 0915323688 080-45994 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thanh Hải Ủy viên 0916835353 080-47279 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thùy Ly Ủy viên 0904669960 080-47158 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trịnh Trung Kiên Ủy viên 0947243333

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phan Thị Hải Ủy viên 0977759637 080-45087
Văn phòng Đoàn Văn phòng Trung ương  
Điện thoại: 080-47158
Địa chỉ: Số 1A, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Phùng Quang Thắng Chánh Văn phòng 0974718456 080-47158 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thùy Ly Ủy viên 0904669960 080-47158 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Thị Thanh Huyền Ủy viên 01638183041 080-45059
Trần Thị Ngọc Ánh Ủy viên 0987111832 080-45210

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Minh Hiệp Ủy viên 0906120784 080-45714
Đoàn Thanh Phương Ủy viên 0947808588 080-45283
Vũ Thị Quỳnh Cán bộ chuyên trách Đoàn 0914084399 080-47158

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-style="border-top: medium none; border-left: medium none;" style="border-top: medium none; border-left: medium none;"> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Biên tập Website Đoàn TN Văn phòng Trung ương  
Địa chỉ: Số 1A, Hùng Vương, Ba Đình, HN
Điện thoại: 0904293322; 080-45086
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Văn Tâm Trưởng Ban 0904293322 080-45086 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hải Anh Phó Trưởng ban 0914872889 080-47116 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thanh Tùng Phó Trưởng ban 0983327607 080-45169 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phùng Quang Thắng Phó Trưởng ban 0974718456 080-47158 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thùy Ly Thành viên 0904669960 080-47158 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Minh Hiệp Thành viên 0906120784 080-45714
Đào Thị Thúy Liễu Thành viên 0168673683 043-7642962
Phạm Minh Đức Thành viên 0933091980 080-45476
Lương Minh Thúy Thành viên 0904571755 080-45630
Nông Thị Ánh Phượng Thành viên 0904715212 080-43502
Trịnh Thị Hương Thành viên 0945968179 080-43784
Ban Quản trị Website Đoàn TN Văn phòng Trung ương  
Địa chỉ: Số 1A, Hùng Vương, Ba Đình, HN
ĐT: 080-45476; 0989882236
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cao Minh Đức Trưởng Ban 0989882236 080-45746

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thanh Tùng Thành viên 0983327607 080-45169 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Thế Đạt Thành viên 0903429550 080-46539
Nguyễn Cao Cường Thành viên 0914281816 080-45539
Phân công phụ trách các cơ sở đoàn trực thuộc
Đoàn cơ sở Công ty In Tiến bộ  
Vũ Văn Công Bí thư Đoàn cơ sở 0989191807 043-8232331 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đoàn cơ sở Cục Quản trị A  
Đinh Đình Đoàn Bí thư Đoàn cơ sở 0912731979 080-45280 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đoàn cơ sở Cục Quản trị T-26  
Trương Như Hậu Bí thư Đoàn cơ sở 0914005255 080-51556 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đoàn cơ sở Hành chính - Tổng hợp  
Nguyễn Văn Tâm Bí thư Đoàn cơ sở 0904293322 080-45086 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chi đoàn cơ sở Công ty An Phú  
Lê Ngân Hà Bí thư Đoàn cơ sở 0979724189 083-9239350 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chi đoàn cơ sở Công ty Hồ Tây  
Đỗ Anh Tuấn Bí thư Chi đoàn cơ sở 0935336886 437181860 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ  
Trịnh Quang Rung Bí thư Chi đoàn cơ sở 0979638989 080-44262 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chi đoàn cơ sở Cục Quản trị - Tài vụ  
Nguyễn Văn Minh Bí thư Chi đoàn cơ sở 0914947688 080-45983 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chi đoàn cơ sở T - 78  
Nguyễn Viết Cường Bí thư Chi đoàn cơ sở 0913161917 080-84031

Các tin khác