Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, được sự đồng ý của Đảng uỷ và Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức Hội nghị tập tuấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích 

- Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức công tác đoàn cho cán bộ Đoàn chủ chốt sau Đại hội đoàn các cấp thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương.

- Đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.

- Tập huấn nhằm quán triệt nghị quyết Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đoàn giữa các cán bộ đoàn trong Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.

2. Nội dung tập huấn

Chuyên đề 1: Thanh niên với ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chuyên đề 2: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chuyên đề 3: Tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động của Đoàn, phong trào thanh niên.

3. Thành phần đại biểu đoàn viên, thanh niên

- Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng,

- Uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra và các Ban chuyên môn của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng,

- Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở; Trưởng ban, Phó trưởng Ban Biên tập và Ban Quản trị Website Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng,

- Đại diện đoàn viên một số Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Cục Quản trị T-26,

4. Thời gian: từ ngày 16/8 đến ngày 19/8/2018.

5. Địa điểm: Nhà khách số 8 Bạch Đằng, Cục Quản trị T-26, Văn phòng Trung ương Đảng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Để đảm bảo Hội nghị tập huấn thành công và hiệu quả, trên cơ sở Kế hoạch số 09-KH/ĐTN, ngày 06/8/2018 và Công văn số 88-CV/ĐTN, ngày 06/8/2018 của Đoàn Văn phòng Trung ương về tổ chức, triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự Hội nghị, các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai các công việc liên quan được phân công, đồng thời cử Đại biểu dự Hội nghị tập huấn đầy đủ, đúng thành phần.

Ban biên tập Website Đoàn VPTW Đảng

Các tin khác