Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công Đoàn 6 tháng đầu năm 2018

          Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, sáng ngày 27/7/2018 Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công Đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 09 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa I.

Toàn cảnh Hội nghị

          Tham dự Hội nghị có Đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Trịnh Thị Kim Ngân,Phó chánh Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt, bao gồm: Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.

         Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Đại diện các cơ sở đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Chấp hành Đoàn cơ quan thực hiện tương đối tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Đoàn cấp trên, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, động viên đoàn viên thanh niên tích cực rèn luyện phấn đấu, học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động tại cơ quan, đơn vị; các hoạt động tuyên truyền của Đoàn nhận được sự phản hồi tích cực từ phía các đoàn viên thanh niên, tạo môi trường lan tỏa trong đoàn viên thanh niên.

     Các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: vận động 100% các đoàn viên thanh niên tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phát động Tháng thanh niên năm 2018; Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày thành lập đoàn; Tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện hè; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên ý nghĩa các ngày lễ lớn; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên…

     Đi đôi với các hoạt động phong trào, Ban Chấp hành đoàn cơ quan đã hướng dẫn các tổ chức Đoàn cơ sở hoạt động đoàn gắn liền với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Trong thời gian qua, tất cả các đoàn viên thanh niên đều tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là quá trình rèn luyện, phấn đấu, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân của mỗi đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng còn tham gia tích cực các hoạt động phong trào xung kích, tình nguyện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn cấp trên phát động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, đạt được kết quả tốt.

     Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Trần Xuân Diệp, Phó bí thư Đoàn cơ quan, thay mặt BCH Đoàn trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 09 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa I.

     Đoàn Thanh niên Văn phòng TW Đảng đã cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” trong toàn đoàn, có nhiều hoạt động thiết thực; phổ biến, triển khai các bài học lý luận, chính trị cơ bản, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường giáo dục truyền thống và tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham quan về nguồn, di tích lịch sử văn hoá dân tộc, di tích lịch sử cách mạng để giáo dục cho đoàn viên thanh niên.

     Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ và giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của Dân tộc và của Đoàn thanh niên cho toàn thể đoàn viên thanh niên.Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, đa dạng hóa các hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, ý thức công dân, nếp sống văn minh, hình thành lớp thanh niên có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam.

     Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh niên; Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện.

     Tổng kết công tác 10 năm từ 2008 đến 2018 hàng năm Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn, hàng năm luôn là đơn vị trong tốp đơn vị xuất sắc dẫn đầu của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối. Năm 2017, Đoàn Văn phòng Trung ương Đảngđược nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Phùng Quang Thắng giải đáp vấn đề nêu ra tại Hội nghị

     Hoạt động của Đoàn Thanh niên cơ quan trong năm tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy cơ quan, của Đoàn Khối. Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã bám sát chương trình kế hoạch công tác năm, cũng như bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan để hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên tiếp tục được quan tâm, nhất là việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các tiêu chí cụ thể trong công việc và cuộc sống hàng ngày; Đã chú trọng việc hướng dẫn đổi mới về hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc; Công tác thông tin, báo cáo trong Đoàn cơ quan được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tuy nhiên, các hoạt động chủ yếu được triển khai do Đoàn cấp trên phát động, Đoàn cơ quan chưa có nhiều hoạt động trực tiếp tổ chức; việc triển khai các hoạt động do các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai dựa trên đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lê Khánh Toàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Khánh Toàn thay mặt Đảng ủy Văn phòng Trung ương ghi nhận những kết quả, cố gắng của Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian vừa qua, đồng chí đề nghị Đoàn Văn phòng Trung ương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Văn phòng Trung ương tiếp tục không ngừng phát triển vững mạnh. Với phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đồng chí nhấn mạnh Đoàn Thanh niên cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính:

     - Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào "xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội" và "đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" với phương châm thiết thực, hết sức tiết kiệm, tránh hình thức phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị.

     - Về công tác xây dựng đoàn và tham gia xây dựng Đảng: cần tăng cường công tác quản lý, giám sát của các cấp bộ đoàn; chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và không ngừng nâng cao trình độ của đoàn viên thanh niên, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho cơ quan, đơn vị và phối hợp chặt trẽ với các tổ chức đoàn thể. Vai trò trách nhiệm của Ban Thương vụ Đoàn cần năng cao hơn nữa tình thống nhất, đoàn kết nội bộ, làm nền tảng, sức mạnh cho sự phát triển của Đoàn.

     - Phối hợp với các tổ chức Công đoàn và Hội Cựu chiến binh trong triển khai các hoạt động tình nguyện, các hoạt động nhân đạo ngoài xã hội và tại cơ quan đơn vị; Đặc biệt là việc nâng cao vai trò của mỗi đoàn viên, thanh niên trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, Đoàn Thanh niên cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên đoàn viên thanh niên bám sát và hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, đơn vị giao.

                                                                                                                       Ban Biên tập Website Đoàn VPTW Đảng

Các tin khác