Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đại biểu Đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ ba, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bầu Ban Chấp hành Đoàn gồm 17 đồng chí có phẩm chất chính trị vững vàng; có năng lực lãnh đạo công tác đoàn thể; nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với công tác Đoàn, được đoàn viên thanh niên tín nhiệm; đại diện cho các cơ sở đoàn trực thuộc.

Đại hội cũng đã bầu trực tiếp đồng chí Phùng Quang Thắng là Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã tiến hành bầu 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 02 đồng chí Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra.

 

Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

STT

Họ tên

Năm sinh

Chức danh

Chức vụ, Đơn vị công tác

01

Phùng Quang Thắng

1985

Bí thư

Phó trưởng phòng, Cục Quản trị A

02

Nguyễn Hải Anh

1981

Phó Bí thư

Phó trưởng ban, Cục Quản trị A

03

Trần Xuân Diệp

1983

Phó Bí thư

Phó trưởng phòng, Cục Quản trị-Tài vụ

04

Nguyễn Minh Hiệp

1984

Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Chi đoàn Vụ

HC- CY

Phó trưởng phòng ,Vụ Hành chính- Cơ yếu

05

Nguyễn Văn Thao

1986

Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Chi đoàn CNTT, Chánh Văn phòng Đoàn

Kỹ sư , Trung tâm CNTT

06

Nguyễn Văn Nam

1980

UV Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Cục Quản trị T-26

Tổ trưởng thuộc Nhà khách,

Cục Quản trị T-26

07

Đặng Xuân Trường

1983

UV Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Công ty In Tiến bộ

Phó trưởng phòng, Công ty In Tiến Bộ

08

Mai Thị Ngọc Huyền

1991

UV Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Công ty An Phú

Nhân viên kế toán, Công ty An Phú

09

Vũ Thị Vân

1989

UV Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn Cục Lưu trữ

Lưu trữ viên, Cục Lưu trữ

10

Trần Tuấn Anh

1987

UV Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn Công ty Hồ Tây

Nhân viên, Công ty Hồ Tây

11

Nguyễn Viết Cường

1979

UV Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn T - 78

Tổ trưởng thuộc   Phòng Cục Quản trị T-78

12

Nguyễn Anh Tú

1983

UV Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn VP HĐLLTW

Phó trưởng phòng, cơ quan VP HĐLLTW

13

Lê Thanh Hải

1984

UV Ban Chấp hành, Bí thư chi đoàn Tài chính và Đầu tư

Chuyên viên chính, Cục Tài chính

và Quản lý đầu tư

14

Nguyễn Bá Định

1987

UV Ban Chấp hành, Phó bí thư chi đoàn Cục Quản trị-Tài vụ

Kỹ sư, Cục Quản trị-Tài vụ

15

Vũ Thị Quỳnh

1984

 

UV Ban Chấp hành, Cán bộ chuyên trách Đoàn

Chuyên viên Văn phòng Đoàn Thanh niên, Văn phòng Đảng ủy và đoàn thể

16

Nguyễn Văn Khoa

1984

UV Ban Chấp hành, Phó Bí thư chi đoàn Công nghệ thông tin

Phó trưởng phòng thuộc Ban,

Cục Quản trị A

17

Phùng Lê Mai

1989

UV Ban Chấp hành, Phó bí thư chi đoàn CNTT

Chuyên viên,

Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp TW

  Từ tháng 7/2018, đồng chí Phùng Lê Mai chuyển công tác về Ban nội chính Trung ương theo Quyết định số Quyết định số 103-QĐ/TW, ngày 28/11/2017 của Bộ Chính trị. Dó đó đồng chí Phùng Lê Mai thôi không tham gia BCH Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng theo đúng quy định và điều lệ Đoàn kể từ tháng 7/2018.

______________

Các tin khác