Kế hoạch Chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

1. Mục đích, yêu cầu

Lễ kỷ niệm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; gặp gỡ, giao lưu, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn, phong trào Thanh niên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Hình thức, thời gian, địa điểm, thành phần

a) Hình thức: Lễ kỷ niệm tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh.

b) Thời gian: 9 giờ, thứ Sáu, ngày 26/3/2021.

c) Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà 2, số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

d) Thành phần: Đại biểu khách mời và đại biểu đoàn viên thanh niên

3. Nội dung chương trình:

- 9 giờ: Văn nghệ chào mừng.

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn ôn lại truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ đoàn.

- Trao khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2020.

- Giao lưu, phát biểu tại Lễ kỷ niệm của lãnh đạo Văn phòng Trung ương và cán bộ, cựu cán bộ đoàn.

- 11 giờ 30 phút: Kết thúc chương trình.

 Nguyễn Quang Huy

Các tin khác