Lễ công bố thành lập Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 29-8-2007, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng. Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng là đoàn cấp huyện, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.