Tập huấn cán bộ đoàn tại Đại Lải

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác, Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ đoàn. Hội nghị diễn ra trong hai ngày từ 30-10 đến 01-11 năm 2009 tại Đại Lải, Vĩnh Phúc.