Lễ kỉ niệm thành lập Đoàn và hoạt động đêm lửa trại

Tại Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Đoàn Văn phòng Trung ương đã tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 78 với Lễ Mít-tinh và nhiều hoạt động văn nghệ chào mừng.