Tham gia Lễ ra quân tình nguyện hè 2010

Đoàn Văn phòng Trung ương đã cử đoàn viên tham gia Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2010 do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.