Cuộc thi Sáng tạo trẻ trong Đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ nhất

Tháng 9 năm 2008, tại Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra buổi chung kết cuộc thi Sáng tạo trẻ trong Đoàn lần thứ nhất.