Tổng kết công tác Đoàn năm 2008 và phương hướng hoạt động năm 2009

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương báo cáo kết quả hoạt động đoàn năm 2008 và nhiệm vụ công tác đoàn năm 2009. Cụ thể như sau :

A. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2008

I. KẾT QUẢ

1. Công tác Tư tưởng – Văn hoá

1.1 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

Đoàn Văn phòng Trung ương đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đưa nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động thành nội dung trọng tâm nhất của công tác Đoàn năm 2008. Các đoàn viên tại các cơ sở đoàn trực thuộc là lực lượng nòng cốt của các đơn vị tham gia cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; một số đoàn cơ sở đã có nhiều hình thức đa dạng, phong phú để thu hút đoàn viên, tạo thành phong trào lớn trong đơn vị, điển hình như Đoàn cơ sở T26 và Đoàn Cục Quản trị A... Nhiều đoàn viên đã đạt giải cao trong các cuộc thi cấp cơ sở và cấp Văn phòng Trung ương . Thông qua các cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các đoàn viên đã nâng cao nhận thức chính trị, gắn việc học tập tấm gương đạo đức của Người với việc thực hiện cuộc vận động tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và sửa đổi lề lối làm việc.

1.2 Công tác triển khai học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn:

Đoàn Văn phòng Trung ương đã quán triệt nghiêm túc, cử đoàn viên tham dự đầy đủ các hội nghị quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn về công tác thanh niên do Đoàn Khối tổ chức. Đã tổ chức hội nghị quán triệt tới đối tượng là các đồng chí uỷ viên BCH các đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” và nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2007-2012; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc lựa chọn nội dụng, quán triệt, phổ biến tới từng đoàn viên về các Nghị quyết nêu trên.

1.3 Công tác giáo dục truyền thống:

Đoàn Văn phòng Trung ương và các cơ sở đoàn trực thuộc đã chủ động lồng ghép công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử của dân tộc ta vào các hoạt động phong trào, nhất là thông qua các chuyến đi dã ngoại; cụ thể là: Đoàn Văn phòng Trung ương đã tổ chức đi thăm thành nhà Hồ, di tích Lam Kinh, trồng cây, viếng nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng; Đoàn Cục Quản trị A tổ chức thăm Ngã ba Đồng Lộc, viếng mộ đồng chí Trần Phú; Đoàn T.26 về thăm quê Bác; Đoàn Công ty In Tiến Bộ phối hợp cùng Chi đoàn cục Lưu trữ tổ chức thăm khu di tích Đá Chông; Đoàn Thanh niên T.78 tổ chức chiếu phim tư liệu: “Hồ Chí Minh, chân dung một con người”…Bên cạnh đó, đã động viên đoàn viên thanh niên, nhất là các đoàn viên ở các cơ quan trước khi hợp nhất tìm hiểu lịch sử, truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, về nguyên tắc của người làm công tác văn phòng cấp uỷ “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tuỵ, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác”.

1.4 Công tác giáo dục đạo đức, lối sống:

Thông qua các hoạt động phong trào lành mạnh, có tính giáo dục chính trị cao đã góp phần giáo dục cho đoàn viên thanh niên về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về tấm gương đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, về phong trào đền ơn đáp nghĩa; đồng thời, cũng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của đoàn viên, góp phần giúp đoàn viên thanh niên ý thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tích cực rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Văn phòng Trung ương. Hầu hết, các đoàn viên thanh niên của Cơ quan đều có lối sống giản dị, lành mạnh, đạo đức tốt, tác phong nghiêm túc.

1.5 Công tác nắm bắt tư tưởng đoàn viên:

Trong thời gian đầu khi mới hợp nhất Cơ quan, tư tưởng của đoàn viên thanh niên, nhất là ở các ban Đảng trước khi hợp nhất có những băn khoăn, lo lắng nhất định. Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan đã chú trọng tạo không khí đoàn kết, nêu bật những điểm thuận lợi của Cơ quan mới, dần tạo nếp sinh hoạt dân chủ, kỷ luật nên sau một quá trình công tác, đoàn viên thanh niên đã ổn định về tư tưởng, yên tâm công tác trong môi trường mới.

2. Kết quả thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

2.1. Kết quả thực hiện phong trào “5 xung kích”

a. Xung kích trong lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội

Ý thức được vinh dự và trách nhiệm của người đoàn viên đang công tác trong cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đoàn viên thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã thể hiện được vai trò xung kích, trách nhiệm trong các lĩnh vực công tác. Hầu hết đoàn viên thanh niên đều nêu cao ý thức trách nhiệm với công việc, có tinh thần vượt khó, nhiệt tình, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng phong trào “Sáng tạo trẻ” do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn Văn phòng Trung ương đã phát động cuộc thi “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên Văn phòng Trung ương lần thứ nhất với chủ đề “Đề xuất ý tưởng, biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của Văn phòng Trung ương”. Trong vòng 6 tháng, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 22 ý tưởng dự thi. Qua đó, đã lựa chọn được 8 sản phẩm dự thi có chất lượng cao để trao giải. Phong trào đã nhận được sự quan tâm, động viên của Đảng uỷ, lãnh đạo Cơ quan và các đơn vị trực thuộc, sự hưởng ứng nhiệt tình của các đoàn viên thanh niên trong Cơ quan. Các ý tưởng đạt giải có tính khả thi cao, góp phần khắc phục trực tiếp những bất cập, hạn chế trong quy trình làm việc và hoạt động chuyên môn ở các đơn vị. Bên cạnh đó, Đoàn Văn phòng Trung ương cũng đăng ký với Hội đồng Khoa học cơ quan triển khai chuyên đề “Đổi mới quy trình và nội dung sinh hoạt Đoàn trong Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng”. Tham dự tổ chức diễn đàn khoa học thanh niên trong Khối do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương chủ trì.

Nhiều đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương đã chủ động đảm trách các công trình, phần việc thanh niên nhằm mục đích trau dồi kinh nghiệm công tác, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cải thiện thu nhập cho đoàn viên và gây dựng quỹ hoạt động cho Đoàn; tiêu biểu như: Chi đoàn Cục Lưu trữ, Đoàn Công ty In Tiến bộ, Đoàn T26, Chi đoàn T78…

b. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ (27-7-2008), các tổ chức đoàn cơ sở đã tới thăm hỏi, tặng quà các đồng chí là thương bệnh binh, các Bà mẹ Việt nam Anh hùng các thân nhân liệt sỹ và gia đình có công trong đơn vị và trên địa bàn làm việc. Đoàn Văn phòng Trung ương đã tổ chức đội Thanh niên tình nguyện đến thăm trại Thương binh nặng tỉnh Thanh Hoá, biểu diễn văn nghệ phục vụ các đồng chí thương bệnh binh đang điều trị tại trại và tặng quà, tiền mặt trị giá 12.000.000 đồng; viếng và trồng cây lưu niệm tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Thanh Hoá. Động viên mỗi đoàn viên đóng góp đầy đủ 4kg giấy phế liệu (tương đương với 8000đ) nhằm xây dựng quỹ từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn Văn phòng Trung ương cũng đã cử đại diện tham gia đội tình nguyện của các đoàn thuộc Cụm III, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương hoạt động tại Bắc Giang; đã góp phần khởi công xây dựng 02 nhà tình nghĩa (tại xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên và xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang), khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 100 đối tượng chính sách; đến thăm và tặng quà 15 gia đình chính sách… Phối hợp với Đoàn Đài Truyền hình Việt Nam quyên góp quần áo cũ ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Tham gia cùng với Công đoàn Cơ quan đóng góp ủng hộ nhân dân các nước gặp thiên tai như: Trung Quốc, Myanma, Cuba…

Các cơ sở đoàn trực thuộc đã chủ động tìm ra cách thức tổ chức phù hợp với điều kiện hoạt động của mình: Chi đoàn cục Lưu trữ đã phối hợp cùng Đoàn Cục Quản trị - Tài vụ tổ chức đợt tình nguyện tại tỉnh Hoà Bình. Tại đây, Đoàn đã tặng nhiều món quà có ý nghĩa tới tận tay các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập, truyện tranh... ; Đoàn T26 vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; một số cơ sở đoàn khác áp dụng mô hình tình nguyện tại chỗ với nhiều hình thức khác nhau.

c. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát động, Đoàn Văn phòng Trung ương đã tổ chức thành công các chương trình tình nguyện tại Cao Bằng với nhiều hoạt động có ý nghĩa như thăm, tặng quà (máy vi tính, sách vở, thuốc chữa bệnh...) và giao lưu với các chiến sỹ biên phòng tại Đồn biên phòng Đàm Thuỷ và đồng bào nơi đồn biên phòng đóng quân; Chi đoàn cơ sở T.78 nhận bán 1000 tấm vé số ủng hộ chiến sỹ Trường Sa, Đoàn cục T.26 tổ chức giao lưu với cán bộ, chiến sỹ trạm Rada T29, Trung đoàn 290 tại Đà Nẵng, tặng quà và giao lưu với bộ đội biên phòng 645 thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam...

Trong năm qua, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Đoàn Văn phòng Trung ương đã tổ chức gặp mặt động viên và tiễn 05 đoàn viên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan quân sự địa phương, đồng thời tiếp nhận 01 đồng chí đoàn viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về sinh hoạt đoàn tại cơ quan. Lực lượng đoàn viên thanh niên Cơ quan cũng đã hăng hái tham gia các hoạt động huấn luyện, hội thao của lực lượng dân quân tự vệ của cơ quan, đơn vị cũng như các lớp tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy do cơ quan tổ chức.

d. Xung kích thực hiện cải cách hành chính

Đoàn Văn phòng Trung ương đã phát động phong trào xung kích thực hiện Quy chế văn hóa công sở của Cơ quan trong đoàn viên thanh niên. Quán triệt và vận động đoàn viên chấp hành những quy định về giờ giấc, tác phong làm việc, giao tiếp, phát ngôn nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức trẻ mẫu mực.

Một số nội dung đã được tổ chức tốt, như: tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá và vận động cán bộ, đoàn viên gương mẫu thực hiện các nội dung của Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá nhân Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31-5), với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Văn phòng Trung ương nói không với thuốc lá”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện nếp sống văn minh và thực hiện Quy chế văn hoá công sở (Chi đoàn Cục Lưu trữ, Chi đoàn Hành chính - Tổng hợp; Chi đoàn Cục Quản trị - Tài vụ)...

Hưởng ứng cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước” do Đoàn Khối tổ chức, Đoàn Văn phòng Trung ương đã gửi 8 bài tham gia dự thi, trong đó có một bài đạt giải Khuyến khích.

Đoàn Văn phòng Trung ương cũng đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về đăng tải các văn bản của Đoàn trên trang mạng nội bộ của Văn phòng Trung ương.

Ngoài ra, Đoàn Văn phòng Trung ương và các cơ sở đoàn trực thuộc đã chủ động tham mưu với lãnh đạo, cấp uỷ của cơ quan, đơn vị tạo môi trường, điều kiện, phương tiện làm việc cần thiết cho thanh niên. Đến nay, Đoàn Văn phòng Trung ương đã có 01 phòng làm việc cho cán bộ chuyên trách với tương đối đầy đủ các trang thiết bị làm việc; một số cơ sở đoàn đã tận dụng máy tính cũ để trang bị làm phương tiện thực hành cho đoàn viên thanh niên.

2.2.Kết quả thực hiện phong trào “4 đồng hành”

a. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ

Nhằm giúp đoàn viên trang bị kiến thức, kỹ năng lao động, phục vụ công tác chuyên môn, Đoàn Văn phòng Trung ương và một số cơ sở đoàn đã tổ chức một số lớp học như: 03 lớp tin học văn phòng và 01 lớp hướng dẫn khai thác và sử dụng mạng LAN; 1 lớp học ngoại ngữ. Các cấp bộ đoàn mạnh dạn đề xuất với Đảng uỷ, lãnh đạo chuyên môn trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên trẻ, tạo điều kiện để đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học…

b. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần

Hoạt động phong trào là một trong những hoạt động nổi bật của Đoàn Văn phòng Trung ương. Các hoạt động nâng cao thể chất, tinh thần giúp cho đoàn viên phát huy được năng lực của bản thân trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; tạo mối gắn kết giữa đoàn viên với đoàn viên, giữa đoàn viên với tổ chức đoàn. Hoạt động phong trào còn tạo ra tính hấp dẫn của tổ chức Đoàn, lôi cuốn đông đảo đoàn viên tham gia, giúp đoàn viên mạnh dạn, trưởng thành hơn.

Thực hiện chương trình Tháng Thanh niên năm 2008, Đoàn Văn phòng Trung ương đã tổ chức Giải bóng đá chào mừng 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức thành công chương trình Dạ hội thanh niên Văn phòng Trung ương lần đầu tiên, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên Đoàn Văn phòng Trung ương và các tổ chức đoàn bạn tham dự.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Phong trào, đội bóng đá thanh niên Văn phòng Trung ương đã được thành lập và thường xuyên tham gia các giải đấu do Đoàn cấp trên phát động. Ngoài ra, đội bóng cũng chủ động giao hữu, cọ xát thường xuyên với các đơn vị trong và ngoài Khối. Các môn thể thao như: cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, tennis... cũng thu hút được số lượng không nhỏ đoàn viên tham gia.

Đội văn nghệ của Đoàn Văn phòng Trung ương với 40 thành viên đã thường xuyên luyện tập và là lực lượng nòng cốt đóng góp cho mọi hoạt động văn hoá, văn nghệ trong cơ quan cũng như phong trào của Đoàn cấp trên với các thành tích nổi bật như: tổ chức luyện tập và biểu diễn thành công tại liên hoan văn nghệ “Lời ca dâng Bác” do Đoàn Khối tổ chức, đã giành giải A1, giải cao nhất của Hội thi; chủ trì thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng 77 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/2008) tại buổi Lễ kỷ niệm do Đoàn Khối tổ chức; phối hợp cùng Công đoàn cơ quan tổ chức thành công các chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, những ngày truyền thống của cơ quan; đăng cai chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam với nhiều tiết mục đặc sắc, chuẩn bị công phu và được Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá rất cao. Ngoài ra, một số chi đoàn tại các nhà khách đã thành lập đội văn nghệ để biểu diễn và giao lưu phục vụ khách nghỉ theo chế độ như chi đoàn Nhà nghỉ Lê Lợi (Đoàn Cục Quản trị A)…

Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới trong số 77 địa danh được đề cử trên khắp thế giới, đặc biệt có 3 địa danh của Việt Nam là Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Đỉnh núi Phan-xi-păng.

c. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội

Các tổ chức Đoàn cơ sở đã chủ động mở các lớp, khoá huấn luyện nhằm trang bị kỹ năng giao tiếp xã hội, kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể và kỹ năng hoạt động Đoàn cho đoàn viên thanh niên, tiêu biểu trong hoạt động này là Chi đoàn Cục Lưu trữ và Đoàn Cục Quản trị - Tài vụ.

3. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị

3.1 Công tác xây dựng tổ chức Đoàn

Thực hiện chủ đề “năm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ sở”, năm 2008, Đoàn Văn phòng Trung ương tiếp tục tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của Đoàn. Cụ thể là:

- Ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2007 - 2012, Chương trình công tác năm 2008, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn, Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Văn phòng Trung ương.

- Chỉ đạo việc nâng cấp Chi đoàn Cục Lưu trữ từ Chi đoàn trực thuộc thành Chi đoàn cơ sở; tiếp nhận Chi đoàn T-78 từ trực thuộc Quận Đoàn Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh về trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương; nâng cấp Chi đoàn Hành chính - Tổng hợp lên thành đoàn cơ sở; chỉ đạo việc thành lập các chi đoàn trực thuộc Đoàn T-26 và Đoàn Hành chính - Tổng hợp.

- Tiếp nhận 02 cán bộ chuyên trách cho Văn phòng Đoàn; phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí nơi làm việc và trang cấp trang thiết bị làm việc cho Văn phòng Đoàn Cơ quan; đề xuất chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm của Đoàn Cơ quan.

- Bầu bổ sung 02 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành và 01 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và kiện toàn đề án nhân sự đã được Đại hội Đoàn lần thứ nhất thông qua.

- Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn Văn phòng Trung ương, xây dựng hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2008 và chỉ đạo các cơ sở đoàn tiến hành tổng kết công tác và bình xét thi đua năm 2008 của Đoàn Văn phòng Trung ương.

- Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho 20 đồng chí là lãnh đạo Cơ quan, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ đoàn của Văn phòng Trung ương

- Chỉ đạo việc làm lễ trưởng thành đoàn cho 43 đoàn viên tại các cơ sở đoàn trực thuộc theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn.

- Công tác đoàn vụ được duy trì có nề nếp, dần đi vào ổn định. Đoàn Văn phòng Trung ương đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc đăng ký với Đoàn khối mua Sổ Chi đoàn, Sổ đoàn viên, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mới (khóa IX) và các tài liệu liên quan của Đoàn; thực hiện tốt chế độ báo cáo và chế độ thông tin giữa các cấp bộ đoàn.

3.2 Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội

Trong năm 2008, trong toàn Đoàn Văn phòng Trung ương có 26 đoàn viên được kết nạp Đảng, 65 đoàn viên ưu tú được giới thiệu đi học lớp tìm hiểu về Đảng, 30 đảng viên dự bị được hoàn tất thủ tục trở thành Đảng viên chính thức. Đã phối hợp với Công đoàn Cơ quan tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và nhân dịp Đại hội đại biểu Công đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ nhất. Các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện phục vụ cơ quan, đơn vị như làm vệ sinh khu vực trụ sở, tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ với các cơ quan, đơn vị bạn đóng trên địa bàn; tham gia luyện tập và biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, chào mừng Đại hội Công đoàn của đơn vị…

4. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Trong dịp Tết thiếu nhi mùng 1-6 và Tết Trung thu năm 2008, Đoàn Văn phòng Trung ương đã chỉ đạo, động viên các đoàn cơ sở tìm nội dung thiết thực và hình thức phù hợp để tổ chức cho các cháu là con em cán bộ, công nhân viên trong từng đơn vị. Hầu hết các đoàn cơ sở đã phối hợp với công đoàn, nữ công của đơn vị tổ chức ngày Tết cho các cháu trong không khí vui tươi, phấn khởi như tổ chức cho các cháu xem kịch, xem múa rối, vào lăng viếng Bác, tổ chức các trò chơi, tặng quà trong liên hoan văn nghệ... Ngoài ra, vào các dịp khai giảng năm học mới hoặc tổng kết cuối năm, các cơ sở Đoàn cũng phối hợp cùng Công đoàn cơ quan trao phần thưởng cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích cao trong học tập, góp phần động viên, khuyến khích các cháu hăng say phấn đấu, luyện rèn.

Ngoài việc quan tâm chăm sóc thiếu niên nhi đồng là con em đoàn viên trong cơ quan, các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng rất quan tâm tới việc chăm sóc thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn làm việc và nơi đoàn đến công tác. Chi đoàn cơ sở T.78 đã tổ chức quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo tại các mái ấm tình thương trên địa bàn làm việc đón Tết năm 2009, Đoàn cơ sở T.26 tổ chức đi thăm và tặng quà trẻ em nhiễm chất độc màu da cam, học sinh nghèo miền núi...

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cơ quan còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như sau:

- Công tác tư tưởng, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên chưa được quan tâm thường xuyên; việc tham mưu, đề xuất, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho cơ sở Đoàn và đoàn viên cũng như tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động Đoàn còn thiếu kịp thời và chưa thật hiệu quả.

- Các Ban chuyên môn chưa thật chủ động trong công việc, còn nhiều lúng túng trong công tác điều hành.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc còn hạn chế; nhiều hoạt động còn mang tính tình thế, thiếu tính kế hoạch và thiếu sự chuẩn bị chu đáo.

- Chế độ thông tin, báo cáo giữa Đoàn cấp trên với đoàn cấp dưới và ngược lại trong một số trường hợp chưa được thực hiện nghiêm túc; vẫn còn tình trạng gửi báo cáo chưa thường xuyên, kịp thời và đầy đủ.

2. Nguyên nhân

Qua theo dõi cho thấy, những hạn chế, khuyết điểm trên là do những nguyên nhân sau đây:

- Một số cán bộ Đoàn còn chưa thực sự đầu tư thoả đáng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên; kỹ năng, nghiệp vụ còn hạn chế.

- Công việc chuyên môn quá bận đã ảnh hưởng tới thời gian vật chất của công tác Đoàn.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra ở một số phong trào còn thiếu thường xuyên, chưa sâu sát.

- Việc phối kết hợp trong công tác của các Ban chuyên môn còn chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả.

- Cơ chế, chính sách, pháp luật đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên chưa đầy đủ, đồng bộ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2008, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, của Đoàn cấp trên, sự quan tâm ủng hộ của các đơn vị trong Cơ quan, Đoàn Văn phòng Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng uỷ và Đoàn cấp trên giao phó, góp phần vào thành công chung của Cơ quan và của từng đơn vị. Với sự đoàn kết của tập thể Ban Chấp hành, sự chủ động của các cơ sở đoàn trực thuộc và sự nỗ lực của mỗi đoàn viên thanh niên, Đoàn Văn phòng Trung ương đã từng bước ổn định về tổ chức, nhân sự, đa dạng hoá các hoạt động, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, đưa hoạt động Đoàn ngày càng đi vào nề nếp, bám sát mục tiêu "Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thanh niên; đồng hành với thanh niên trong thi đua lao động, học tập; cùng tuổi trẻ cả nước xung kích, tình nguyện trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền” do Đại hội Đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ I đã đề ra.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN NĂM 2009

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” với trọng tâm chính chuyển từ “học tập” sang “làm theo lời Bác”, gắn với việc đăng ký nội dung hoạt động của từng cơ sở đoàn trực thuộc phù hợp với nhiệm vụ chính trị đặc thù ở từng đơn vị.

- Xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Đưa công tác này trở thành nội dung của các buổi sinh hoạt thường kỳ của từng chi đoàn, gắn với việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt Đoàn, coi đây là nhiệm vụ căn bản và thường xuyên của Đoàn các cấp.

2. Thực hiện phong trào “5 xung kích”, “4 đồng hành”

- Triển khai học tập, vận dụng kết quả phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên Văn phòng Trung ương lần thứ nhất vào thực tiễn

- Triển khai trọng tâm hoạt động năm 2009 là năm Xung kích thực hiện cải cách hành chính theo yêu cầu chung của Đoàn khối với những hoạt động thiết thực, cụ thể.

- Tổ chức 01 đoàn đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ tại một đồn biên phòng của tỉnh Điện Biên nhằm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “nghĩa tình biên giới hải đảo” và nhân dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

- Tổ chức tốt chiến dịch tình nguyện hè 2009 gắn với các nội dung của phong trào “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” như tổ chức hiến máu nhân đạo; thăm gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.... , tổ chức 01 đoàn tình nguyện tại một số tỉnh miền Trung.

- Thí điểm tổ chức mô hình câu lạc bộ thể thao; tạo thành phong trào tập luyện thường xuyên cho đoàn viên, thanh niên.

3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị

- Củng cố, và nâng cao chất lượng tổ chức đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tăng cường công tác rèn luyện đoàn viên, kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn; từng bước đổi mới công tác chỉ đạo của các cấp bộ đoàn; tạo điều kiện nâng cao tính sáng tạo của cơ sở đoàn, hỗ trợ tạo mô hình, điển hình để nhân rộng.

- Tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên là đảng viên dự bị; phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

- Chỉ đạo các Đoàn cơ sở tiến hành Đại hội theo đúng thời gian quy định.

- Tăng cường phối hợp với Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Nữ công trong các hoạt động tập thể.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn quan tâm đến công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

- Triển khai xây dựng website Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương gắn với việc đăng ký Đề án khoa học của cơ quan.