Tổng kết “Tháng Thanh niên” năm 2009

Kết quả công tác Tháng Thanh niên năm 2009.

I. Công tác chỉ đạo “Tháng Thanh niên” năm 2009:

Ngay từ đầu tháng 2-2009, bám sát chủ đề “Tăng cường phối hợp, đổi mới nội dung sinh hoạt đoàn” (phối hợp giữa các cơ sở đoàn với nhau, phối hợp tổ chức đoàn cấp trên với tổ chức đoàn cấp dưới, phối hợp với các đoàn bạn, phối hợp với các tổ chức đoàn thể; đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đánh giá, kiểm điểm “làm theo lời Bác” vào nội dung sinh hoạt của từng chi đoàn - gọi tắt là “bốn phối hợp, hai đổi mới”) trong chương trình công tác năm 2009 của Đoàn Văn phòng Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn đã chủ động dự kiến các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và “Tháng Thanh niên” năm 2009.

Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương; một số hoạt động trọng tâm, quy mô Ban Thường vụ Đoàn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đoàn đã trình Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương thông qua Kế hoạch hành động “Tháng Thanh niên” năm 2009 với chủ đề “Tuổi trẻ Văn phòng Trung ương hành động vì an sinh xã hội và đổi mới phong cách, lề lối làm việc” gồm 8 hoạt động chính trải đều trong bốn tuần của “Tháng Thanh niên” năm 2009; phân công trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn, từng ban chuyên môn và từng cơ sở đoàn trực thuộc. Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn cụ thể thành các kế hoạch chi tiết, tăng cường phối hợp, chủ động mở rộng quan hệ, hợp tác, giao lưu với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài cơ quan nhằm đạt được yêu cầu và mục đích đề ra.

Mặt khác, trong quá trình triển khai kế hoạch hành động “Tháng Thanh niên” năm 2009, Ban Chấp hành Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn bám sát và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động trọng tâm của các cơ sở đoàn trực thuộc, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

II. Kết quả hoạt động trong “Tháng Thanh niên”

1. Hoạt động chung sức vì cuộc sống cộng đồng, hướng về địa bàn khó khăn, giúp đỡ các hộ nghèo

1.1. Các hoạt động “Vì an sinh xã hội”

- Số đoàn viên có hành động vì an sinh xã hội: 101 đoàn viên, trong đó:

+ Đoàn Văn phòng Trung ương:             11 đoàn viên;

+ Đoàn Công ty In Tiến Bộ:                   30 đoàn viên;

+ Chi đoàn cơ sở T-78:                          10 đoàn viên;

+ Đoàn Cục Quản trị T-26:                     40 đoàn viên.

- Số tổ chức đoàn có hoạt động vì an sinh xã hội:

+ 01 tổ chức đoàn cấp huyện (Đoàn Văn phòng Trung ương);

+ 03 đoàn cơ sở (Đoàn Công ty In Tiến Bộ, Đoàn Cục Quản trị T-26, Chi đoàn cơ sở T-78);

+ 02 chi đoàn (thuộc Đoàn Cục Quản trị A).

- Hình thức tổ chức:

+ Đoàn Văn phòng Trung ương thăm, tặng 200 xuất quà (vở + bút) và 01 bộ trống nghi thức Đội (trị giá 3.000.000 đồng) cho học sinh Trường Tiểu học xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

+ Đoàn Cục Quản trị T-26 thăm và tặng 350 cuốn vở, 100 cây viết, quần áo cũ (trị giá 1.800.000 đồng) cho trẻ em trường mẫu giáo, trường tiểu học dân tộc miền núi huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

+ Chi đoàn cơ sở T-78 tặng 20 xuất quà (trị giá 1.000.000 đồng) cho học sinh nghèo học giỏi xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

+ 02 chi đoàn (thuộc Đoàn Cục Quản trị A) tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách trong cơ quan và đoàn viên trong đơn vị.

- Đăng ký đảm nhận công trình phần việc thanh niên vì an sinh xã hội và tham gia phát triển kinh tế - xã hội:

+ Số đoàn viên, thanh niên tham gia: 70 đoàn viên (Đoàn Cục Quản trị T-26: 40 đoàn viên, Đoàn Công ty In Tiến Bộ: 30 đoàn viên).

+ Tổng số công trình phần việc thanh niên đăng ký đảm nhận: 03;

+ Tổng giá trị công trình: 6 triệu đồng (chỉ tính riêng công trình do Đoàn Cục Quản trị T-26 đảm nhiệm);

+ Tổng giá trị làm lợi: 4 triệu đồng (chỉ tính riêng công trình do Đoàn Cục Quản trị T-26 đảm nhiệm).

1.2. Tổ chức thăm, giúp đỡ và tặng quà gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động tình nguyện khác

- Số lần thăm, tặng quà: 04 lần, cụ thể là:

+ Đoàn Công ty In Tiến Bộ thăm và tặng quà 01 gia đình chính sách;

+ Chi đoàn Nhà nghỉ Lê Lợi (thuộc Đoàn Cục Quản trị A) thăm 03 gia đình chính sách trong đơn vị;

- Số đoàn viên, thanh niên tham gia: 14.

1.4. Các hoạt động bảo vệ môi trường

- Số đoàn viên tham gia:

+ Chi đoàn cơ sở T-78: 10 đoàn viên;

+ Đoàn Công ty In Tiến Bộ: 30 đoàn viên;

+ Đoàn Công ty Hồ Tây: 20 đoàn viên.

- Hình thức tổ chức: dọn vệ sinh công nghiệp, chăm sóc môi trường, cảnh quan trụ sở, nơi làm việc của đơn vị, chăm sóc vườn hoa, trồng cây…

- Các hoạt động khác: tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc đã tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia chiến dịch “Giờ trái đất” một cách thiết thực, hiệu quả.

1.5. Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn minh công sở, văn minh đô thị

- Số thanh niên tham gia:

+ Đoàn Cục Quản trị A: 278 đoàn viên,

+ Đoàn Công ty Hồ Tây: 40 đoàn viên.

- Hình thức tổ chức: phát động cuộc thi “Văn hoá công sở” (Đoàn Cục Quản trị A), vận động đoàn viên không hút thuốc lá tại khu vực công sở.

1.7. Tham gia hiến máu nhân đạo:

- Số lượng thanh niên đã hiến máu: 20 đoàn viên (Đoàn Cục Quản trị T-26)

- Số đơn vị máu: 20

2. Các hoạt động vì nghĩa tình biên giới, hải đảo

- Số lần thăm hỏi, tặng quà: 02 đợt.

- Số đoàn viên thanh niên tham gia: 35 đoàn viên.

- Số đơn vị tham gia: 07 đơn vị (đợt 1 do Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức có đại diện 06 đơn vị trực thuộc tham gia; đợt 2 do Đoàn Cục Quản trị T-26 tổ chức).

- Trị giá quà tặng: khoảng 14 triệu đồng.

3. Một số hoạt động khác

3.1. Tham dự và tổ chức Lễ ra quân “Tháng Thanh niên” năm 2009

- Tham dự Lễ ra quân do các đoàn Cụm 1 thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

- Tổ chức Lễ ra quân tại Đoàn Văn phòng Trung ương:

+ Ngày 23 tháng 02 năm 2009.

+ Số đoàn viên thanh niên tham gia: cán bộ đoàn cấp cơ sở.

+ Các hoạt động hưởng ứng sau lễ ra quân: triển khai Kế hoạch hành động “Tháng Thanh niên” năm 2009 đến từng cơ sở đoàn và đoàn viên.

3.2. Công tác phát triển Đảng trong “Tháng thanh niên” năm 2009

- Số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng: 15

- Số đoàn viên được kết nạp Đảng: 4

- Số đoàn viên được chuyển Đảng chính thức: 2

3.3. Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ đoàn, tuyên dương cán bộ đoàn giỏi:

- Số lượng cán bộ, đoàn viên tham dự: 100 đoàn viên.

- Số lượng cán bộ đoàn giỏi được tuyên dương: 75 đoàn viên

- Hình thức tổ chức: mit-tinh kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đoàn, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và trao tặng các danh hiệu thi đua, gặp mặt cựu cán bộ đoàn.

3.4. Tham mưu chính sách, huy động các nguồn lực chăm lo cho thanh niên

- Tổ chức 02 cuộc đối thoại, gặp gỡ, làm việc với cấp ủy, lãnh đạo Cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể với đại biểu đoàn viên, thanh niên.

- Hình thức tổ chức:

+ Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức chương trình gặp gỡ, làm việc giữa đại diện Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng Trung ương với đại biểu đoàn viên, thanh niên của Cơ quan.

+ Đoàn Cục Quản trị A tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp uỷ đảng cơ sở, chính quyền, đoàn thể đơn vị với đoàn viên, thanh niên nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức hoạt động đoàn, cải thiện điều kiện làm việc và chế độ, chính sách cho đoàn viên thanh niên...

- Số nguời tham dự: tổng cộng là 355 đoàn viên, trong đó 150 do Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức, 205 do Đoàn Cục Quản trị A tổ chức.

3.5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đoàn

- Tham dự Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đoàn do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thuộc khối các Ban Đảng Trung ương tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn.

- Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức Lễ mít-tinh ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn với sự tham gia của hơn 100 đại biểu, đoàn viên, thanh niên.

- Chi đoàn Cục Lưu trữ tổ chức giao lưu, gặp gỡ với các cựu chiến binh của đơn vị ôn lại truyền thống của thế hệ thanh niên đi trước với sự tham gia của hơn 30 đại biểu, đoàn viên, thanh niên.

3.6. Tổ chức các hoạt động “Ngày hội văn hoá, thể thao thanh niên”

* Tham gia giải cầu lông do các đoàn Cụm 1 thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

* Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức:

- Tại Đồ Sơn, Hải Phòng:

+ Số đoàn viên tham gia: 130 đoàn viên.

+ Hình thức tổ chức: phối hợp với Chi đoàn Văn phòng Thành uỷ Hải Phòng, Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức chương trình lửa trại, giao lưu văn hoá, văn nghệ; tổ chức thi đấu giao hữu tennis, cầu lông, bóng đá và các trò chơi vận động bãi biển trong 02 ngày 20 và 21-3-2009.

- Tại Hà Nội:

+ Số đoàn viên tham gia: 110 đoàn viên.

+ Hình thức tổ chức: phối hợp với Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank chi nhánh Bách Khoa tổ chức Giải bóng đá hữu nghị Văn phòng Trung ương năm 2009 từ ngày 23-3 đến ngày 31-3-2009.

* Đoàn Hành chính - Tổng hợp, Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ phối hợp với lãnh đạo đơn vị, tổ chức công đoàn tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ với Cục Bưu điện Trung ương.

3.7. Triển khai các hoạt động xung kích trong cải cách hành chính và đổi mới phong cách, lề lối làm việc.

- Số hoạt động được triển khai: 04

- Hình thức tổ chức:

+ Đoàn Văn phòng Trung ương phát động phong trào “Xung kích thực hiện cải cách hành chính” trong các hoạt động đoàn.

+ Đoàn Hành chính - Tổng hợp: đăng ký công trình “Thanh niên Hành chính - Tổng hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính”.

+ Chi đoàn cơ sở Cục Quản trị - Tài vụ: đăng ký thi đua: “Nâng cao chất lượng công việc, lái xe an toàn, tiết kiệm xăng, nâng cao chất lượng phục vụ”.

+ Đoàn Công ty Hồ Tây ký kết giao ước thi đua: “Thực hành tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp”.

3.8. Tổ chức tổng kết “Tháng Thanh niên”

Triển khai quy trình tổng kết từ các cơ sở đoàn trực thuộc, dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong “Tháng Thanh niên” năm 2009 của Đoàn Văn phòng Trung ương vào thời gian tới.

3.9. Các hoạt động khác

- Tổ chức và duy trì lớp học khiêu vũ cổ điển cho đoàn viên thanh niên, đoàn viên Công đoàn cơ quan nhằm trang bị kỹ năng hoạt động tập thể, tăng cường khả năng giao lưu và tạo môi trường sinh hoạt văn hoá lành mạnh cho thanh niên.

- Các cơ sở đoàn đã tổ chức làm lễ trưởng thành Đoàn cho 31 đoàn viên.

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra điểm của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đối với Đoàn Văn phòng Trung ương nhân “Tháng Thanh niên” năm 2009 và các nội dung chỉ đạo khác của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả hằng tuần trong Tháng Thanh niên với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Văn phòng Trung ương; đồng thời kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các ban chuyên môn, các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai hoạt động trong Tháng Thanh niên (với 42 văn bản được ban hành)…

III. Đánh giá chung

1. Đoàn Văn phòng Trung ương đã hoàn thành xuất sắc Kế hoạch hành động “Tháng Thanh niên” năm 2009 với bốn hoạt động trọng tâm được tổ chức trong bốn tuần là:

- Hưởng ứng cuộc vận động “Vì các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo”, từ ngày 26-02 đến ngày 01-3-2009, Đoàn Văn phòng Trung ương đã tổ chức thăm, tặng quà và giao lưu với cán bộ, chiến sỹ tại Đồn Biên phòng 423, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên; thăm, tặng quà học sinh nghèo Trường Tiểu học Thanh Luông, xã biên giới Thanh Luông, huyện Điện Biên và tham quan một số di tích lịch sử tại Điện Biên và Sơn La nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 20 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân, tiến tới kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chuyến đi đã giúp cho đại biểu đoàn viên thanh niên Văn phòng Trung ương hiểu hơn về truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần dũng cảm xả thân vì sự tồn vong của dân tộc của các thế hệ cha anh, ý thức được giá trị của độc lập, tự do và chủ quyền đất nước, tạo không khí phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên của Cơ quan. Từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Ngày 12-3-2009, Đoàn Văn phòng Trung ương lần đầu tiên đã tổ chức thành công chương trình “Làm việc, gặp gỡ giữa đại diện Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Trung ương với Đoàn Thanh niên cơ quan”. Qua cuộc làm việc, trao đổi này, đoàn viên, thanh niên đã có cơ hội trực tiếp bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của tuổi trẻ Văn phòng với Đảng uỷ, lãnh đạo các cấp. Qua đó, đã được giải đáp những thắc mắc, băn khoăn; đồng thời, lĩnh hội những ý kiến đánh giá và chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Trung ương đối với thanh niên và công tác Đoàn trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Công Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã biểu dương những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Văn phòng Trung ương; hoan nghênh những ý kiến thẳng thắn của tuổi trẻ với Đảng uỷ, lãnh đạo các cấp Văn phòng Trung ương và mong muốn sẽ thường xuyên nhận được nhiều ý kiến của đoàn viên, thanh niên cơ quan trong thời gian tới.

- Từ ngày 20-3 đến ngày 21-3-2009, Đoàn Văn phòng Trung ương đã phối hợp với Chi đoàn Văn phòng Thành uỷ Hải Phòng, Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Chương trình được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, phát động các phong trào thi đua năm 2009, tuyên dương, khen thưởng cán bộ đoàn viên có thành tích xuất sắc năm 2008; tổ chức đêm lửa trại giao lưu văn hoá, văn nghệ, trò chơi trong đó lồng ghép những bài học giáo dục truyền thống cách mạng; tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao giữa đoàn viên, thanh niên các đơn vị với nhiều hình thức như: bóng đá, cầu lông, tennis, trò chơi vận động bãi biển....

- Từ ngày 23-3 đến ngày 31-3-2009, Đoàn Văn phòng Trung ương phối hợp với Đoàn Ban Tổ chức Trung ương, Đoàn Ngân hàng Agribank chi nhánh Bách Khoa tổ chức Giải bóng đã hữu nghị năm 2009. Giải bóng đá diễn ra sôi nổi với sự tham dự của 6 đội bóng thuộc 3 cơ quan. Chiều ngày 31-3, giải đã kết thúc thành công, mở ra mối quan hệ hợp tác, giao lưu trong thời gian tới trên các lĩnh vực hoạt động khác giữa 3 tổ chức đoàn của 3 cơ quan.

2. Đạt được kết quả trong “Tháng Thanh niên” năm 2009 là do những nguyên nhân sau:

- Đoàn Văn phòng Trung ương đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, sự ủng hộ và tạo mọi điều kiện của Đảng uỷ, lãnh đạo Văn phòng Trung ương và các đơn vị trong và ngoài cơ quan; sự chỉ đạo kịp thời và quan tâm sâu sát của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trong việc triển khai mọi hoạt động của Đoàn.

- Những thành tích đạt được cũng thể hiện tính đúng đắn trong chỉ đạo, định hướng hoạt động do Ban Chấp hành Đoàn xây dựng. Trọng tâm là quan tâm sâu sát tới nhu cầu, nguyện vọng và năng lực của đoàn viên; ổn định và nâng cao tính khoa học trong công tác tổ chức, điều hành; nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo của Đoàn đối với thanh niên; mở rộng quan hệ, hợp tác, giao lưu với các tổ chức Đoàn bạn...

- Kết quả các hoạt động nêu trên thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể Ban Chấp hành Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn; thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ban chuyên môn và các cấp bộ đoàn, sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên Văn phòng Trung ương.

*

Từ những kết quả và kinh nghiệm trong việc tổ chức thành công Kế hoạch hành động “Tháng Thanh niên” năm 2009 của Đoàn Văn phòng Trung ương khẳng định vị thế của tổ chức đoàn trong Cơ quan và tại mỗi đơn vị, tạo dư luận tốt trong Cơ quan, để lại dấu ấn và dư âm tốt trong mỗi cán bộ, đoàn viên, góp phần hoàn thành kế hoạch công tác chung của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, cũng như góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng.

Thuỳ Ly