Phát động cuộc thi sáng tác Logo của Đoàn văn phòng trung ương

Theo ý kiến và nguyện vọng của nhiều đoàn viên trong Cơ quan, ngày 28/6/2011, Ban Thường vụ Đoàn đã có Công văn số 356 CV/ĐTN phát động cuộc thi sáng tác Logo (mẫu biểu trưng) của Đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng tới toàn thể đoàn viên.

 Logo của Đoàn phải thể hiện được sức trẻ và tinh thần đoàn kết của thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng; thiết kế đơn giản, đảm bảo không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thuần phong mỹ tục; có tính biểu trưng cao, gây ấn tượng mạnh và dễ nhận biết ở cỡ nhỏ cũng như cỡ lớn. Logo đạt giải nhất sẽ được sử dụng trong các hoạt động, Bản tin và website của Đoàn thanh viên Văn phòng Trung ương Đảng.

Ban Thường vụ đoàn