Kết quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2009 của Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng

Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2009 với nhiều nội dung phong phú, thiết thực và đạt hiệu quả cao.

Thăm, tặng quà Bộ đội Biên phòng tại Điện Biên và Sơn La

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 20 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân, tiến tới kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 78 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và “Tháng Thanh niên” năm 2009, Đoàn Văn phòng Trung ương đã tổ chức thăm, tặng quà Bộ đội Biên phòng và thăm quan một số di tích lịch sử tại Điện Biên và Sơn La từ ngày 26-02 đến ngày 01-3-2009.

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2009 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2009

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2009  và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2009

Tổng kết công tác Đoàn năm 2008 và phương hướng hoạt động năm 2009

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương báo cáo kết quả hoạt động đoàn năm 2008 và nhiệm vụ công tác đoàn năm 2009. Cụ thể như sau :

Sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2008 và nhiệm vụ công tác đoàn 6 tháng cuối năm 2008

 Kết quả hoạt động đoàn 6 tháng đầu năm 2008 và nhiệm vụ công tác đoàn 6 tháng cuối năm 2008 của Đoàn Văn phòng Trung ương.

Kết quả chương trình tình nguyện Hè 2011 tại Hà Nam

Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương kết hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam đã tổ chức chương trình hoạt động tình nguyện hè năm 2011 tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.