Tập huấn cán bộ đoàn tại Đại Lải

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác, Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ đoàn. Hội nghị diễn ra trong hai ngày từ 30-10 đến 01-11 năm 2009 tại Đại Lải, Vĩnh Phúc.

Lễ công bố thành lập Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 29-8-2007, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng. Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng là đoàn cấp huyện, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.