Đại hội Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu trình bày báo cáo công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015; nghe đại biểu phát biểu thảo luận và tiến hành công việc bầu cử. Đại hội đã thảo luận và thống nhất bầu 5 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm :

1- Đồng chí Ngô Mạnh Cường

2- Đồng chí Trần Thị Thanh Hoa

3- Đồng chí Trần Thị Ngọc Lan

4- Đồng chí Nguyễn Văn Quý

5- Đồng chí Trần Ngọc Sơn

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thành tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn

Vụ Hành chính - Cơ yếu nhiệm kỳ 2012 - 2015

Đại hội cũng đã bầu ra 21 đại biểu đi dự Hội nghị Công đoàn Hành chính - Tổng hợp gồm các đồng chí sau :

1- Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền

2- Đồng chí Đinh Văn Đường

3- Đồng chí Lê Phạm Mạnh Hà

4- Đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ

5- Đồng chí Lý Hồng Quang

6- Đồng chí Nguyễn Thị Hoàn

7- Đồng chí Trần Thị Ngọc Lan

8- Đồng chí Ngô Mạnh Cường

9- Đồng chí Phan Trường Giang

10- Đồng chí Lương Minh Thuý

11- Đồng chí Vũ Văn Quyết

12- Đồng chí Trần Ngọc Sơn

13- Đồng chí Nguyễn Minh Hiệp

14- Đồng chí Trịnh Thị Kim Ngân

15- Đồng chí Trần Thị Thanh Hoa

16- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

17- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

18- Đồng chí Dương Quốc Thái

19- Đồng chí Lê Văn Hải

20- Đồng chí Nguyễn Văn Hải

21- Đồng chí Nguyễn Văn Quý

Có thể khẳng định trong thời gian hơn 2 năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu nhiệm kỳ 2012 - 2012 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đưa hoạt động công đoàn của Vụ đi vào nền nếp, giúp đoàn viên công đoàn phát huy được khả năng, đóng góp của mình và từng bước trưởng thành về mọi mặt; thể hiện được vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác, đóng góp đáng kể vào thành tích chung của Vụ Hành chính - Cơ yếu, đây cũng là một bước để tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Nguyễn Minh Hiệp