Đại hội Công đoàn Công ty In Tiến Bộ lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2012-2015

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2015

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Công Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty, các đơn vị trực thuộc cùng đông đủ 111 đại biểu đại diện cho 280 đoàn viên công đoàn Công ty đã về dự Đại hội.

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ 2010-2012, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được quan tâm, chú trọng thực hiện; công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh được tăng cường. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Công ty In Tiến Bộ đã có những bước đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động; tập trung làm tốt công tác cán bộ, phát triển đoàn viên, xây dựng cơ sở công đoàn vững mạnh và không ngừng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh và cụ thể hoá thành các phong trào hành động phù hợp với thực tiễn Công ty, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định, cần sớm được khắc phục.

Công đoàn Công ty In Tiến Bộ đã thống nhất khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2012- 2015 là “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo” với mục tiêu đổi mới toàn diện hoạt động, nâng cao nhận thức để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của công đoàn cấp trên, nâng cao kiến thức và kỹ năng của CBCNV, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

         Đồng chí Hoàng Công Hoàn, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Công Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Công ty In Tiến Bộ nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đánh giá cao những kết quả tích cực đã đạt được trong hoạt động công đoàn. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, công đoàn Công ty cần phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đoàn viên để làm sao mỗi cán bộ, đoàn viên phải nhận thức đầy đủ những thuận lợi và khó khăn về tình hình kinh tế trong và ngoài nước và của đơn vị chúng ta. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa quy chế Dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Đại hội CNVC hàng năm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( Khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Công ty In Tiến Bộ. Đại hội có nhiệm vụ sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất để bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa XXXI và bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ II.

         Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2015 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa XXXI, nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm 11 đồng chí, tại phiên họp thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Khánh Thọ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XXXI; đồng chí Đoàn Đắc Trưởng được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công ty khóa XXXI. Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ II gồm 28 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành khoá mới, đồng chí Nguyễn Khánh Thọ, Chánh Văn phòng Công ty bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định Ban chấp hành sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách được giao trong nhiệm kỳ 2012 - 2015./.

                                                                                                  Bài & ảnh: Đoàn Đắc Trưởng

Văn phòng Đảng, Đoàn thể Công ty In Tiến Bộ