Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Ngày 09/01/2013, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 trực tuyến trên cả 3 khu vực ( Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Hoàng Công Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thường trực Văn phòng Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Thư ký, Trợ lý Lãnh đạo. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương có đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Đức, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; cùng đông đủ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các Ban tham mưu của Đảng ủy Văn phòng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; Bí thư các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở; các đồng chí đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục được Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tặng giấy khen.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Trong năm 2012, mặc dù công việc của Cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng rất nhiều nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác Đảng có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực công tác. So với chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được tập trung; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng được tăng cường, đi vào nền nếp, có chiều sâu; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung củng cố, kiện toàn, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; công tác phát triển đội ngũ đảng viên có bước tiến mạnh mẽ; nâng cao chất lượng hoạt động, quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo động lực thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị các năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương ghi nhận những kết quả, nỗ lực cố gắng của các Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng trong năm 2012. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ cần phải khắc phục trong thời gian tới. Với phương hướng nhiệm vụ năm 2013, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương nhấn mạnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( hàng tháng các chi bộ, tổ chức đảng phải đưa nội dung này vào sinh hoạt; 3 tháng tổ chức sinh hoạt chuyên đề một lần).

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo Điều lệ.

Năm là, trong thời gian tới Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết về nâng cao công tác lãnh đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Do đó Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng lãnh đạo Cơ quan và các tổ chức đoàn thể phối kết hợp thực hiện có hiệu quả nghị quyết này.

Sáu là, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cơ quan an tâm công tác trong quá trình ổn định tổ chức của 2 Ban ( Ban Kinh tế, Ban Nội chính Trung ương).

 

Tại hội nghị, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012. Đảng bộ đã tặng giấy khen cho 03 Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2012 là ( Đảng bộ Cục Lưu trữ, Đảng Bộ Công ty Hồ Tây, Đảng bộ Cục Quản trị T78); tặng giấy khen cho 02 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục là ( chi bộ Nhà nghỉ Đại Lải thuộc Đảng bộ Cục Quản trị A và chi bộ phòng Khoa học nghiệp vụ thuộc Đảng bộ Cục Lưu trữ); tặng giấy khen cho 23 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục; đề nghị Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho 15 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.

Đoàn Đắc Trưởng

Văn phòng Đảng ủy Công ty In Tiến Bộ