Hội thi “Tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương” lần thứ hai

Nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác chuyên môn của 4 Văn phòng Trung ương, trong hai ngày 17 và 18 tháng 01 năm 2013 Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì tổ chức “Hội thi tin học giỏi 4 Văn phòng Trung ương” lần thứ hai tại Hà Nội.

Đồng chí Vũ Duy Lợi, Giám Đốc TTCNTT Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Ban giám khảo Cuộc thi

phổ biến nội quy phần thi ý tưởng sáng tạo

Nội dung thi gồm có 2 phần: phần 1 dành cho cán bộ, chuyên viên thao tác ứng dụng tin học văn phòng; phần 2 thi phần mềm, ý tưởng sáng tạo trong các cơ quan. Hội thi đã thu hút được hơn 92 thí sinh tham dự thi tin học văn phòng và 08 ý tưởng sáng tạo. Hội thi đã tạo một cơ hội cho cán bộ 4 văn phòng học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Chiều ngày 18/01/2013 Hội thi sẽ tổng kết, thông báo kết quả và trao giải.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thi:

DSC 1940

DSC 1942

DSC 1953

DSC 1961


DSC 1969

DSC 1975


Ban Biên tập