Hội thảo "Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp"

 Sáng ngày 24/01/2013 tại Hà Nội, Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội thảo với chủ đề “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”.

Đến dự Hội thảo có đồng chí Mạc Quang Tân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Hoàng Công Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên các Ban tham mưu của Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; các đồng chí báo cáo viên; thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng và các Đảng bộ cơ sở trực thuộc. Qua việc tổ chức triển khai tọa đàm, hội thảo tại các chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Tại Hội thảo, có 07 bài tham luận và nhiều ý kiến phản biện, góp ý. Các Đảng uỷ, chi bộ trực thuộc đã đem đến hội thảo những nội dung về lời dạy của Bác áp dụng vào công việc trực tiếp của đơn vị mình.

 Tham luận của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Hội đồng lý luận Trung ương đã mang đến Hội thảo những lý luận thực tiễn sâu sắc về chuẩn mực và đạo đức của Hồ Chủ tịch. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo thì “Di sản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là vô cùng phong phú và sâu sắc, có giá trị khai sáng ( khai trí, khai tâm) và chỉ dẫn thực hành một cách thiết thực cho mỗi người chúng ta. Có thể thấy trong những lời dạy của Người những gợi ý cụ thể để thực hành tư dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Nói tới nghề nghiệp là nói tới lao động, tới hoạt động, gắn với những công việc, việc làm hàng ngày của mỗi người, mỗi tập thể. Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ đảng viên, công chức, của mỗi người lao động hiện nay có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó vừa là nỗ lực để chấn hưng đạo đức đang bị suy đồi, vừa là tạo ra đảm bảo đạo đức để ngăn chặn sự chệch hướng XHCN, do thoái hóa, biến chất gây ra”. Về chuẩn đạo đức nghề nghiệp ngày nay từ việc vận dụng lời dạy của Bác có thể xác định những chuẩn mực cụ thể là “Trung thực, Tận tụy, Khiêm nhường, Sáng tạo, Vị tha, Nhân ái, Khoan dung”.

Tham luận của đại diện Đảng bộ Hành Chính-Tổng hợp, cho rằng trong thời gian vừa qua thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng bộ Hành Chính-Tổng hợp đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị; các chuẩn mực đó tập trung nhiều vào một số nội dung sau “Trung thành, đoàn kết và thực hành tiết kiệm”. Với những chuẩn mực đạo đức nêu trên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Đảng bộ Hành Chính- Tổng hợp luôn tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu, tự giác học tập và trau dồi đạo đức; luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tham luận của Đảng bộ Công ty In Tiến Bộ đã đem đến Hội thảo những kinh nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và kết quả việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công ty In Tiến Bộ là doanh nghiệp in của Đảng được thành lập ngày 08-9-1946 do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đặt tên. Trải qua 67 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã vinh dự 02 lần được đón Bác Hồ đến thăm. Mỗi lần đến thăm Bác đều thăm hỏi ân cần cán bộ, công nhân viên Nhà máy đồng thời cũng căn dặn CBCNV nhiều điều. Từ đó cho đến nay trở thành kim chỉ nam dẫn dắt Công ty In Tiến Bộ vượt qua mọi thách thức khó khăn và phát triển không ngừng trong những năm qua. Thấm nhuần lời Bác dạy những qua Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh được giao góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đảng bộ Công ty In Tiến Bộ đã tập trung chỉ đạo và xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Công ty In Tiến Bộ gồm các chuẩn mực sau “Đoàn kết, Trung thành, Tận tụy, Cần kiệm, Chính xác”.

Tham luận của Đảng bộ T78, Đảng bộ Cục Lưu trữ, Đảng bộ Cục Quản trị A, Đảng bộ Cục Quản trị T26 đã đem đến hội thảo những cách làm hay trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị mình. Đồng thời các Đảng bộ đều xây dựng được chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình. Như chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Cục Quản trị A gồm các chuẩn mực sau “Tận tụy, chu đáo, an toàn, trọng thị”; chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Cục Lưu trữ gồm các chuẩn mực sau “Tuyệt đối bảo mật, sự đam mê, lòng yêu nghề, tính cẩn trọng, kiên trì trong mọi khâu công việc, hoàn cảnh”.

Kết luận buổi Hội thảo, đồng chí Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận tại buổi Hội thảo của các đơn vị, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục rà soát bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương cho phù hợp hơn. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo lời dạy của Bác phù hợp với đơn vị mình. Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” đã thành công tốt đẹp.

Đoàn Đắc Trưởng

Văn phòng Đảng ủy Công ty In Tiến Bộ

Sáng ngày 24/01/2013 tại Hà Nội, Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội thảo với chủ đề “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”.