Trung tâm Công nghệ thông tin góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Chiều ngày 04/02/2013 tập thể Trung tâm Công nghệ thông tin đã tiến hành góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Không khí thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến góp ý có sự tranh luận để hiểu rõ vấn đề.

Tất cả đều tán thành chủ trương sửa đổi Hiến pháp hiện nay, và nhận thấy tầm quan trọng của Hiến pháp trong đời sống, xã hội. Các ý kiến góp ý về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân, về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và Hội đồng Hiến pháp.

IMG 0189

IMG 0195

Đây là một buổi sinh hoạt chính trị bổ ích, là dịp cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm nghiên cứu và đưa ra ý kiến của mình để xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp.

Ban Biên tập