Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp uỷ

Sáng 16/10, Lễ Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2010) đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy.

 Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích và những đóng góp to lớn của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc trong suốt 80 năm qua.

 Tổng Bí thư khẳng định, các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng cấp ủy đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang, Đảng và Nhà nước đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Những cống hiến của Văn phòng Trung ương Đảng xứng đáng với phần thưởng cao quý Huân chương Sao Vàng mà Đảng và Nhà nước đã trao.

 Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hiện nay, Đảng ta đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của đất nước. Văn phòng Trung ương Đảng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham gia, phục vụ tốt hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị nhân sự Đại hội; làm tốt nhiệm vụ tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI để các văn kiện Đại hội có chất lượng cao, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Đại hội.

Tổng Bí thư yêu cầu: Ngay sau Đại hội lần thứ XI của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng cần khẩn trương cùng các ban Đảng Trung ương giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng Trung ương Đảng cần tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng chương trình và quy chế làm việc, tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng.

 Văn phòng Trung ương Đảng cần chủ động đề xuất, chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao hơn nữa chất lượng biên tập các văn bản, góp phần vào đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

 Để làm tốt nhiệm vụ đó, Tổng Bí thư đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, đi đầu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thường xuyên rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghệp của Đảng, vững vàng trong mọi tình huống. Cần nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát thực tiễn, có tư duy đổi mới, nhạy bén, sáng tạo và giữ vững nguyên tắc công tác; có phong cách làm việc khoa học.

 Xây dựng Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, là hạt nhân lãnh đạo chính trị của cơ quan và từng đơn vị.

 Tổng Bí thư tin tưởng rằng, trong thời gian tới, phát huy truyền thống tốt đẹp của 80 năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, tiến lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy trong suốt 80 năm qua. Đồng chí khẳng định: Lịch sử ra đời và phát triển của Trung ương Đảng trong suốt 80 năm qua luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những thắng lợi vĩ đại của đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, bằng sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, tận tụy của nhiều thế hệ cán bộ, Văn phòng Trung ương Đảng đã hình thành và bồi đắp nên truyền thống vẻ vang, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, vững vàng về chính trị. Đội ngũ cán bộ của Văn phòng ngày càng trưởng thành, nhiều đồng chí lãnh đạo Văn phòng trở thành các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Văn phòng Trung ương Đảng luôn làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Trung ương Đảng, đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, chủ động đề xuất, thẩm định và góp ý có chất lượng vào các báo cáo, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 3 năm qua, từ sau hợp nhất, Văn phòng Trung ương Ðảng đã từng bước tổ chức nghiên cứu, tập hợp được trí tuệ của đội ngũ chuyên gia nhiều ngành, lĩnh vực, qua đó nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý vào các đề án, báo cáo trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính, xây dựng pháp luật; cùng các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị nhiều chủ trương, giải pháp để ngăn chặn, hạn chế ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới ; chuyển đổi mô hình kinh tế. Công tác thông tin tổng hợp và phục vụ lãnh đạo được tăng cường, chất lượng một số mặt được nâng lên. Văn phòng đã tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm tài chính, hậu cần phục vụ hoạt động của các cơ quan lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, các ban đảng ở Trung ương.

 Ghi nhận và đánh giá cao công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ Văn phòng Trung ương Ðảng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước, Ðảng, Nhà nước đã tặng Văn phòng Trung ương Ðảng Huân chương Sao Vàng, nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng nhiều huân chương và các phần thưởng cao quý khác.

 Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư đã trao tặng Văn phòng Trung ương Đảng bức trướng mang dòng chữ: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”./.

(Theo Website ĐCSVN)