15 năm xây dựng và trưởng thành của Trung tâm CNTT

Trong không khí phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Tỵ 2013, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập, xin ôn lại 15 năm xây dựng và trưởng thành của Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng.

>>Xem Video clip Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm CNTT

>>Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin

Có thể nói, quá trình 15 năm xây dựng và trưởng thành của Trung tâm Công nghệ thông tin dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và cơ quan gắn liền với kết quả 15 năm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng Trung ương Đảng nói riêng và các cơ quan Đảng nói chung.

Đồng chí Vũ Duy Lợi, Giám đốc Trung tâm CNTT vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Sự ra đời của Trung tâm Công nghệ thông tin Văn phòng Trung ương Đảng 15 năm trước đây là quyết định đúng đắn và kịp thời của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, đánh dấu sự chuyển biến trong nhận thức và quyết tâm hành động của lãnh đạo cơ quan, bước đổi mới lề lối và phương thức công tác trên cơ sở hiện đại hoá và ứng dụng công nghệ thông tin.

15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm Công nghệ thông tin có thể chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: 1997-2001

Ngày đầu thành lập với 6 cán bộ tập trung tại Hà Nội, địa điểm, phương tiện làm việc thiếu thốn, nhiệm vụ chính của Trung tâm Công nghệ thông tin trong giai đoạn này là tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.

Đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Hàm Cục trưởng Cục Lưu trữ, nguyên Giám đốc đầu tiên của Trung tâm CNTT

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng, sự phối hợp với các đơn vị, Trung tâm đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, cụ thể là: thiết lập đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phối hợp xây dựng phần mềm hệ thông tin điều hành tác nghiệp, tập huấn sử dụng đối với cán bộ, chuyên viên. Công nghệ thông tin đã bước đầu được ứng dụng vào công việc chuyên môn của cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản, khai thác và trao đổi thông tin được nhanh chóng, hình thành lề lối làm việc trên máy tính và mạng máy tính. Những kết quả đạt được đã khẳng định quyết định đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng là đúng hướng, thiết thực, phù hợp với yêu cầu, trình độ sử dụng của cán bộ, chuyên viên và đưa Văn phòng Trung ương Đảng trở thành cơ quan đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống các cơ quan Đảng.

Giai đoạn 2: 2001-2006

Giai đoạn này hoạt động của Trung tâm đã đi vào nề nếp với việc ban hành và thực hiện đầy đủ qui chế công tác, qui định về quản lý và trực kỹ thuật, nội qui làm việc. Lực lượng cán bộ được bổ sung, chất lượng cao, có đủ ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Trung tâm CNTT chụp ảnh với Lãnh đạo Đảng trong đợt phục vụ Đại hội X

Nhiệm vụ chính của Trung tâm ở giai đoạn này tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng tổ chức thực hiện các dự án thuộc Đề án 47; trực tiếp quản lý, vận hành về kỹ thuật mạng thông tin diện rộng của Đảng và hướng dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin đối với hệ thống văn phòng cấp uỷ.

Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm CNTT đang kiểm tra hoạt động của hệ thống

Cán bộ Trung tâm CNTT đang kiểm tra, vận hành hoạt động của hệ thống

Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm CNTT đang kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ trong Cơ quan

Kết quả hoạt động tiêu biểu là: phối hợp với bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin của văn phòng các tỉnh ủy, thành uỷ và các cơ quan Đảng trực thuộc Trung ương nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật cho mạng diện rộng của Đảng hoạt động liên tục, tin cậy, an toàn trên nền công nghệ IP; hoàn thiện phần mềm Hệ thông tin điều hành tác nghiệp thống nhất dùng chung trong các cơ quan Đảng; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai thí điểm hệ thống quản lý, cấp phát, ứng dụng chứng chỉ số; phối hợp triển khai hệ thông tin quản lý dữ liệu đảng viên, hệ thông tin chuyên ngành kiểm tra đảng; tập huấn về quản trị hệ thống mạng và các ứng dụng cho cán bộ kỹ thuật chủ chốt của các cơ quan đảng ở Trung ương và địa phương.

Đồng chí Vũ Duy Lợi phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 ứng dụng CNTT trong VPTW

Chụp ảnh kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm CNTT

Giai đoạn 3: 2007- 2012

Năm 2007, hợp nhất 4 Ban thành Văn phòng Trung ương Đảng. Lực lượng cán bộ Trung tâm tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện.

Lãnh đạo Trung tâm tham gia họp nghiệm thu Đề án CNTT trong hệ thống

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Văn phòng, đặc biệt là đồng chí Phó Chánh Văn phòng phụ trách đơn vị, Trung tâm đã có bước trưởng thành vượt bậc trong công tác tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng và Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng. Tiêu biểu là: giúp lãnh đạo Văn phòng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong hệ thống các cơ quan Đảng; nghiên cứu, xây dựng trình Ban Bí thư ban hành Đề án về triển khai giao dịch điện tử trong các cơ quan đảng và tổ chức chính trị - xã hội; nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Ban Bí thư về Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2013-2020.

Hình ảnh Hội thi tin học các cơ quan Đảng tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao giải tại Hội thi Tin học giỏi 4 VPTW

Nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm kỹ thuật của Trung tâm giai đoạn này là phối hợp với Cục Quản trị - Tài vụ (là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư), triển khai các dự án thuộc Đề án 06 do Văn phòng Trung ương làm chủ đầu tư, trong đó có những dự án có quy mô thực hiện trong hệ thống các cơ quan Đảng; tổ chức kết nối mạng máy tính nội bộ tới tất cả đơn vị trực thuộc, duy trì hoạt động liên tục, tin cậy, an toàn cho mạng máy tính nội bộ, mạng máy tính kết nối Internet và mạng thông tin diện rộng của Đảng; tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật sử dụng máy tính và mạng máy tính, các phần mềm mềm ứng dụng cho hàng trăm lượt cán bộ, chuyên viên của Văn phòng Trung ương và các cơ quan Đảng; tham mưu, xây dựng để lãnh đạo Văn phòng ban hành các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị tin học, cập nhật, phát hành, khai thác văn bản điện tử trên mạng máy tính nội bộ của cơ quan, gửi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng. Đặc biệt, Trung tâm đã tham gia phục vụ Đại hội Đảng; giúp sử dụng phần mềm máy tính hỗ trợ tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện. Tập thể và nhiều cán bộ của Trung tâm được tặng Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vì có thành tích xuất sắc phục vụ Đại hội.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Trung tâm còn chú trọng đến công tác nội bộ và đoàn thể, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh. Chi bộ nhiều năm liền là chi bộ trong sạch vững mạnh. Từng đảng viên trong chi bộ trên những cương vị khác nhau đều đã phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mình, tận tuỵ, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Công đoàn tổ chức tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, phong trào thi đua; chăm lo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức. Đoàn thanh niên luôn duy trì được tính năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn cơ quan, Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức; tích cực tham gia xây dựng chi bộ Trung tâm.

Đại hội Chi bộ Trung tâm CNTT nhiệm kỳ 2012-2015

Đại hội Công đoàn Trung tâm CNTT nhiệm kỳ 2012-2015

Thanh niên Trung tâm CNTT tham gia xây dựng và thành lập Website của Đoàn Cơ quan

Đạt được những thành tích trên là do Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc và các cơ quan Đảng, sự cộng tác, hỗ trợ có hiệu quả của các công ty, đơn vị chuyên tin học, cùng với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ Trung tâm qua các thời kỳ. Từ đáy lòng mình, chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành và lời cảm ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo lãnh đạo Văn phòng, Đảng uỷ cơ quan; cảm ơn các đơn vị, đối tác và các đồng nghiệp về sự chỉ đạo, tạo điều kiện, sự hợp tác, giúp đỡ Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đã đạt được, Trung tâm được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền; được Chánh Văn Phòng Trung ương tặng Bằng khen; Chi bộ Trung tâm nhiều năm liền được công nhận là “Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; nhiều cán bộ của Trung tâm được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp Văn phòng, Chiến sỹ thi đua cấp toàn quốc. Tổng kết công tác năm 2012, Trung tâm được vinh dự nhận Cờ thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng. Trong Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập này, Trung tâm vui mừng được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Một số hình ảnh khác:

Giải Cờ tướng Trung tâm CNTT

Cán bộ Trung tâm tham gia hội thi văn nghệ

Lãnh đạo, Công đoàn Trung tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà sinh nhật cho cán bộ trong đơn vị

Cán bộ Trung tâm tham gia hoạt động thể thao

PGS, TS. Vũ Duy Lợi - Giám đốc Trung tâm CNTT. Ảnh tổng hợp.