Vụ Hành chính - Cơ yếu thăm và làm việc tại một số tỉnh phía Bắc

Từ ngày 11 đến ngày 16/3/2013, Văn phòng Trung ương Đảng đã cử đoàn cán bộ gồm một số cán bộ, chuyên viên Vụ Hành chính - Cơ yếu đi kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý tài liệu gửi đến văn phòng cấp uỷ các địa phương và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ công tác văn thư tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

P3130702

Đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu, VPTW làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng

Trong chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh và huyện, điều kiện làm việc trong công tác văn thư có nhiều thay đổi, cán bộ làm công tác văn thư đều được đào tạo nghiệp vụ văn thư, lưu trữ hoặc tin học, đáp ứng yêu cầu công việc. Đến nay, việc tiếp nhận và quản lý tài liệu của Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng gửi đến văn phòng cấp uỷ bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định và được đăng ký theo dõi chặt chẽ, không để lộ lọt bí mật thông tin, tài liệu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai thực hiện đăng ký cập nhật công văn đi, đến trên mạng diện rộng của Đảng, bước đầu triển khai quét (scan) đối với công văn đến tại một số văn phòng tỉnh uỷ.

P3110685

Đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu, VPTW làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tuy nhiên, trong thời gian tới văn phòng các tỉnh uỷ và huyện uỷ nói trên cần xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài liệu; thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, chuyên viên làm công tác văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. Cần thực hiện chế độ giải mật tài liệu và việc thu hồi các tài liệu cấp xã và đối với các đồng chí cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và quan tâm tới việc kiểm tra các thiết bị máy móc trước khi được đưa vào sử dụng phục vụ công tác, việc kết nối mạng giữa tỉnh, huyện và xã cần được đồng bộ và thông suốt để bảo đảm yêu cầu công việc.

P3150809

Đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu, VPTW làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn

Các cơ quan chức năng liên quan thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin trong quá trình quản lý, sử dụng, bảo vệ mạng máy tính nội bộ của cơ quan, mạng thông tin diện rộng của Đảng và kết nối, khai thác Internet bảo đảm an toàn.

P3150804

Đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu, VPTW làm việc với Văn phòng Huyện ủy Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

P3130784

Đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu, VPTW làm việc với Văn phòng Huyện ủy Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

IMG 0090

Đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu, VPTW làm việc với Văn phòng Huyện ủy Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Minh Hiệp