Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu sinh hoạt chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ"

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Hành chính - Tổng hợp, sáng thứ bảy, ngày 06/4/2013, Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ". Đến dự buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu cùng toàn thể đảng viên, đoàn viên trong đơn vị.

IMG 0296

Đồng chí Đinh Văn Đường chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề

Mở đầu, đồng chí Đinh Văn Đường, Bí thư Chi bộ đã nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt và gợi mở một số vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ để các đồng chí tham dự sinh hoạt phát biểu ý kiến.

Đã có 10 ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt đề cập đến các khía cạnh khác nhau của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ và thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị thời gian qua, cái tốt, cái được, một số hạn chế và bài học kinh nghiệm.

Đây là dịp để mỗi người tập trung suy nghĩ lắng nghe về vấn đề này, nhằm nâng cao hơn nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ, hiểu sâu sắc hơn chủ đề này. Từ nhận thức chuyển thành hành động, vận dụng vào công việc của mình trong tình hình mới. Tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống của đơn vị, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tiếp nối xứng đáng các thế hệ đi trước, hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan giao, xây dựng nền hành chính năng suất, chất lượng, hiệu quả, văn minh, hiện đại, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, mẫn cán, không phụ lòng tin cậy của lãnh đạo Đảng, lãnh đạo cơ quan.

IMG 0291

Không khí thảo luận sôi nổi, cởi mở, thẳng thắn

Sau buổi sinh hoạt này, mỗi cán bộ, công chức Vụ Hành chính - Cơ yếu nguyện tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức "vừa hồng, vừa chuyên" theo lời dạy của Người.

Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu