Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa các Vụ Địa phương

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa các Vụ Địa phương thuộc Văn phòng trung ương Đảng đã diễn ra vào ngày 20 tháng 5 năm 2013, tại Lăng Cô- Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền chủ trì hội nghị

Chủ trì Hội nghị do 03 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương gồm: đồng chí Nguyễn Văn Quyền, đồng chí Cao Ngọc Xuyên và đồng chí Trần Thanh Bình. Tham dự hội nghị gồm các chuyên viên Vụ Địa phương I, II,III, đại diện các vụ: Vụ Tổ chức- Cán bộ, Vụ Hành chính - Cơ yếu và đại diện Cục Quản trị T.26.

IMG 1357

Đồng chí Phạm Ngọc Thăng - Vụ trưởng Vụ địa phương I phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa các vụ Địa phương thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Hội nghị tiến hành thảo luận. Có 19 ý kiến tham gia thảo luận sôi nổi nghiêm túc, có tranh luận về một số nội dung. Hầu hết ý kiến nhất trí với Báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa các vụ Địa phương thuộc Văn phòng Trung ương Đảng và dự kiến bổ sung sửa đổi Quy chế; các ý kiến đều tập trung phân tích làm sâu sắc thêm các kết quả đạt được; chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế cần được rút kinh nghiệm để khắc phục. Trên cơ sở đó các ý kiến đã góp ý để hoàn thiện hơn Quy chế trong thời gian tới trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, phối hợp và đoàn kết.

IMG 1349

Đồng chí Phạm Văn Cầu  - Phó vụ trưởng Vụ địa phương 1 phát biểu tại hội nghị

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa các Vụ Địa phương thuộc Văn phòng trung ương Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp trong bầu không khí phẩn khởi.

Tin và ảnh : Nguyễn Thùy Ly.