Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương chính thức hòa mạng internet toàn cầu

Sáng ngày 28-5-2013, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử tổng hợp. Dự Lễ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính cùng toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

Toàn cảnh buổi Lễ

Theo Quyết định 09-QĐ/BNCTW ngày 21-02-2013, Tạp chí Nội chính là cơ quan ngôn luận của Ban Nội chính Trung ương, là diễn đàn quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; thông tin, tuyên truyền và giáo dục, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Sản phẩm của Tạp chí Nội chính, ngoài Tạp chí in (xuất bản hàng tháng) còn có Trang thông tin điện tử tổng hợp (gọi tắt là Trang thông tin). Sau một thời gian chuẩn bị nội dung và xin cấp phép hoạt động, đến nay, Trang thông tin chính thức hòa mạng internet tại 02 địa chỉ truy cập: www.noichinh.vnwww.noichinh.org.vn.

Với 11 chuyên mục (Tin nổi bật; Tin tức - Sự kiện; Công tác nội chính; Công tác PCTN; Hồ sơ - Tư liệu; Tin quốc tế; Nghiên cứu - Trao đổi; Điểm báo về nội chính và PCTN; Văn bản nội chính và PCTN; Hỏi đáp pháp luật), Trang thông tin đã đáp ứng được những yêu cầu: (1) Thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; (2) Nghiên cứu lý luận, trao đổi, tổng kết thực tiễn về công tác nội chính và PCTN; (3) Phản ánh, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong công tác đấu tranh PCTN, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực khác; (4) Thông tin hoạt động nội chính và PCTN từ Trung ương đến địa phương; (5) Nêu những bài học kinh nghiệm quốc tế trong công tác phòng, chống tham nhũng. Sự ra đời của Trang thông tin là một trong những việc làm thể hiện nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Nội chính nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức của một cơ quan mới được tái lập để bắt tay thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó theo Quyết định 158-QĐ/TW và Quyết định 159-QĐ/TW ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn nút đưa Trang thông tin hòa mạng internet toàn cầu

Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn nút đưa Trang thông tin hòa mạng internet toàn cầu

Tại Lễ ra mắt, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ghi nhận, biểu dương cố gắng của cán bộ, công chức Tạp chí Nội chính nói riêng và tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương nói chung trong việc chuẩn bị, xây dựng để Trang thông tin sớm ra đời và đi vào hoạt động. Đồng chí khẳng định: thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên mạng internet có vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác này.

 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn,  Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi Lễ

Trong thời đại bùng nổ thông tin trên mạng internet như hiện nay, việc duy trì, đảm bảo tin, bài, ảnh để Trang thông tin ngày một phát triển là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nhiệm vụ này không chỉ riêng của cán bộ, công chức Tạp chí Nội chính mà đó còn là nhiệm vụ chung của cán bộ, công chức trong toàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương. Vì vậy, đồng chí yêu cầu: Cán bộ, chuyên viên Tạp chí Nội chính chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban; kiên định với tôn chỉ mục đích của Trang thông tin; thực hiện triệt để những quy định ghi trong giấy phép về nội dung, phạm vi cung cấp thông tin trên mạng Internet; không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các Vụ, đơn vị thuộc Ban phối hợp chặt chẽ với Ban biên tập Trang thông tin để cung cấp thông tin, viết bài cộng tác và coi đây là nhiệm vụ chính trị được giao đối với mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Ban Nội chính Trung ương. Ban Nội chính Trung ương cũng mong muốn nhận được sự hợp tác, giúp đỡ, phản hồi của các cơ quan, đơn vị, nhân dân và bạn bè quốc tế đóng góp ý kiến để Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính dần đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhân dịp ra mắt Trang thông tin, các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã tặng hoa chúc mừng Tạp chí Nội chính.

                                                                                                                                                                      Thu Huyền

                                                                                                                                                        (Ban Nội chính Trung ương)