Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 29-5-2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối.

Đ/c Đào Ngọc Dung trao tặng hoa lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng

Tại buổi làm việc, Thường trực Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ chủ yếu những tháng còn lại của năm 2013, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Kế hoạch “Năm nâng cao chất lượng chi bộ 2013”; Nghị quyết số 02 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng”; Nghị quyết số 03 về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng. Nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác phối hợp và đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tập thể hai bên đã trao đổi, phổ biến nghiệp vụ công tác và bàn cách thức phối hợp giữa Văn phòng Trung ương Đảng với Đảng ủy Khối theo Quy chế phối hợp công tác của Ban Bí thư ban hành tại Quyết định số 253-QĐ/TW ngày 07/8/2009.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; nhất là triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”, hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có nhiều ý nghĩa trong toàn cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng.

Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ trong việc chăm lo xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cơ quan; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng và phát huy trí tuệ đảng viên trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là công tác cán bộ, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo Văn phòng Trung ương luôn coi trọng mối quan hệ phối hợp với Đảng ủy Khối nhằm xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, có đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, trung thành, tận tụy, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dung nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng; đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, trung thành và nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; những thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Đống chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng nêu rõ những kết quả mà Đảng bộ đã đạt đuợc trong công tác xây dựng Đảng về tất cả các mặt công tác: chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng, quản lý đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng cần đặc biệt quan tâm công tác chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng và với đất nước, khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung chủ yếu là đạo đức công vụ, sự mẫn cán trong công việc, từ đó tập trung xây dựng chuẩn mực đạo đức của từng chi bộ và để mỗi cán bộ, đảng viên tự lựa chọn chuẩn mực đạo đức cho chính bản thân mình về học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghiêm túc thực hiện. Triển khai có hiệu quả các biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra từ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng chi bộ, trong đó coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, quản lý đảng viên và nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của các đảng viên, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc đảng với phương châm giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đơn thư khiếu nại, tố cáo. Quan tâm hơn nữa phát triển đảng viên, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ, nhất là thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tập huấn nghiệp vụ cho 100% bí thư chi bộ trong năm 2013.

Nguồn: http://dukcqtw.dcs.vn

Tin mới

Các tin khác