Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của Vụ Hành chính - Cơ yếu

Sáng ngày 02/7/2013, tại Phòng họp Ban Bí thư cũ, số 4 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội, Vụ Hành chính - Cơ yếu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. Đến dự với Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu cùng toàn thể đảng viên và cán bộ trong Vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Vụ trưởng Vụ Hành chính - Cơ yếu phát biểu tại Hội nghị

Là một trong những đơn vị chủ lực của Văn phòng Trung ương Đảng trực tiếp tham gia phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nội bộ cơ quan, có thể khẳng định trong 6 tháng đầu năm 2013, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chi uỷ, lãnh đạo Vụ và các phòng, tập thể Vụ Hành chính - Cơ yếu đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, có nhiều sáng kiến, cải tiến đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chất lượng công tác tốt, không để xảy ra sai sót; đồng thời phát huy tốt tinh thần đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các phòng trong Vụ, góp phần vào thành tích chung của cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Vụ Hành chính - Cơ yếu; đồng thời, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần nâng cao hiệu quả công việc; đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn và vướng mắc của toàn Vụ trong giai đoạn hiện nay.

IMG 1375

Đồng chí Trần Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Vụ Hành chính - Cơ yếu cần phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với từng cán bộ đảng viên, đoàn viên cũng như việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, góp phần vào thành công chung của Văn phòng Trung ương Đảng.

Vụ Hành chính - Cơ yếu