Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013

Ngày 10/7/2013, tại Phòng họp Vụ Hành chính - Cơ yếu, Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu đã tổ chức họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. IMG 1459

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương với tư cách là đảng viên sinh hoạt trong Chi bộ đã khẳng định và nhấn mạnh vai trò quan trọng của Vụ Hành chính - Cơ yếu trong hoạt động chung của Văn phòng Trung ương Đảng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, công tác hành chính - cơ yếu 6 tháng đầu năm 2013 đã hoàn thành tốt, có mặt xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ nhanh chóng, kịp thời, chu đáo các công việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Công tác đảng tiếp tục được duy trì nền nếp, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên được phát huy thể hiện là nòng cốt trong mọi công việc của đơn vị.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2013, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức Vụ  Hành chính - Cơ yếu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, có nhiều đổi mới trong công tác chuyên môn để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng thời tập trung rà soát lại toàn bộ công việc để chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội XII cũng như công tác cán bộ của Vụ trong thời gian tới.

Chi bộ Vụ Hành chính - Cơ yếu